Jesteś tutaj:

INFORMACJE

ZAPISY NA OBIADY SZKOLNE

                                 Zapisy na obiady

Szanowni Państwo, ruszają zapisy dzieci na obiady serwowane przez stołówkę szkolną. Zgłoszenie należy przesłać przez dziennik elektroniczny lub na adres mailowy: obiadyszkolne@gmail.com

Druki umów będą rozdawane dzieciom przez wychowawców.

Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie umowy, gdyż tylko na takiej podstawie możemy wpisać dokument do systemu, a tym samym przyjąć dziecko na obiady.
 

Rodziców uczniów klas pierwszych prosimy o osobiste oddanie wypełnionej umowy intendentce.

 

Wszystkim zainteresowanym przypominamy o terminowym dokonywania wpłat za obiady, przekroczenie ustalonego terminu skutkuje naliczaniem karnych odsetek.


Edyta Świetlik
intendentka

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Szanowni Państwo, informujemy, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się  w czwartek - 1 września 2022 roku, według poniższego harmonogramu:

9.30 - 10.00 - klasy 4-6 - w przypadku dnia bezdeszczowego na zewnątrz budynku, przy placu zabaw (w razie deszczu w amfiteatrze szkolnym)

 

10.00 - 10.30 - klasy 7-8 - w przypadku dnia bezdeszczowego na zewnątrz budynku, przy placu zabaw (w razie deszczu w amfiteatrze szkolnym)

 

10.30 - 11.00 - klasy 2-3 w przypadku dnia bezdeszczowego na zewnątrz budynku, przy placu zabaw (w razie deszczu w amfiteatrze szkolnym)

 

11.00 - 12.00 -  klasy 1 (w amfiteatrze szkolnym, niezależnie od pogody)


Ze względów sanitarno-epidemiologicznych i ograniczonej liczby miejsc, każdemu pierwszoklasiście może towarzyszyć 1 osoba dorosła.

 

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość wzięcia udziału we mszy szkolnej w kościele św. Maksymialiana Kolbe - na oś Z1 - o godz. 8.00.

 

PIERWSZOKLASIŚCI 2022-23

Szanowni Państwo, informujemy, iż listy pierwszoklasistów z podziałem na poszczególne klasy, będą do wglądu od poniedziałku 22 sierpnia 2022r.  Listy zostaną umieszczone na drzwiach wejściowych w środku placówki (przy tzw. woźniówce) i gablocie informacyjnej przy gabinetach wicedyrektorów. 

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY 2022/2023

Przybory do pisania i materiały piśmiennicze:

 

• Pióro ze stalówką (do zakupu w późniejszym terminie);
• Ołówek (2 szt.);
• Kredki ołówkowe;
• Gumka;
• Temperówka zamykana;
• Zeszyty 16 kartkowe (2 - w wąską linię, 2 - w kratkę, na grubszym papierze).


Materiały do plastyki:

• Ryza papieru ksero – do wykorzystania w całym cyklu edukacyjnym;
• Blok techniczny A4;
• Blok techniczny z kolorowymi kartkami A4;
• Farby plakatowe i akwarelowe;
• Pędzelki do malowania (w trzech rozmiarach);
• Pojemnik na wodę;
• Kredki świecowe
• Pastele olejne;
• Plastelina;
• Flamastry;
• Nożyczki;
• Klej w sztyfcie;
• 3 bibuły marszczone w dowolnym kolorze;
• Linijka 15-20 cm;
• Podpisana teczka tekturowa z gumką.

Inne:

• Piórnik szkolny;
• Odpowiednio dobrany do wzrostu i wagi dziecka tornister/plecak szkolny - lekki;
• Pojemnik na śniadanie – tzw. śniadaniówka;
• Strój gimnastyczny: biała koszulka, granatowe/czarne spodenki, obuwie sportowe na jasnej podeszwie;
• Worek na strój gimnastyczny;
• Obuwie na zmianę;
• Worek na obuwie zmienne;
• Chusteczki higieniczne w kartonie oraz chusteczki nawilżane.

 

ZEBRANIE RODZICÓW PIERWSZOKLASISTÓW 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach serdecznie zaprasza rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które rozpoczną edukację w naszej szkole w roku szkolnym 2022/2023, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się:

 

23 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 17.00 w sali teatralnej 

 

 

 

POMOC UCHODŹCOM

Szkoły w Tychach są gotowe na przyjęcie dzieci uchodźcówz Ukrainy.

Szkoły w Tychach są gotowe na przyjęcie dzieci uchodźcówz Ukrainy. Każdy przybywający do Polski cudzoziemiec z dzieckiem w wieku 7-18 lat jest zobowiązany do  zapisania  dziecka  do szkoły odpowiedniego typu(zależnie od wieku i ukończonych lat nauki w swoim kraju). Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. W  Polsce  obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

 

Po ukończeniu szkoły podstawowej dziecko podlega obowiązkowi nauki do ukończenia 18 roku życia w szkole ponadpodstawowej, tj. w 4-letnim  liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum  lub  3-letniej szkole branżowej I stopnia, w których dziecko uczy się określonego zawodu.

 

Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły. Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia te w tyskich  szkołach  prowadzone  są  indywidualnie  lub  w  grupach  w  wymiarze  2  godzin tygodniowo przez czas nieokreślony. Mogą również korzystać z zajęć wyrównawczych z wybranych  przedmiotów  nauczania,  jeśli  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z danego przedmiotu. Zajęcia te mogą być prowadzone w wymiarze do 3 godzin tygodniowo przez okres 12 miesięcy. W każdej szkole uczniowie mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogicznąw związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

 

 

W każdej szkole podstawowej dziecko uchodźców z Ukrainy może skorzystać z bezpłatnego obiadu.

 

 

Budżet Obywatelski - 9 edycja

Szanowni Państwo, przekazujemy informacje z Urzędu Miasta Tychy dotyczące naboru projektów do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.  Szczegóły poniżej oraz w załącznikach.

Rozpoczynamy nabór projektów do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wniosek może zgłosić każdy mieszkaniec miasta. Osoby niepełnoletnie muszą załączyć do wniosku załącznik nr 2 - zgodę rodzica / opiekuna prawnego.

Projekt należy złożyć na aktualnym formularzu zgłoszeniowym, który można:

  • pobrać na stronie www.razemtychy.pl
  • odebrać w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz jej filiach
  • odebrać w Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30, pokój 209 lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy al. Niepodległości 49

Dodatkowe informacje na temat BO, w tym poradnik: „Jak wypełnić formularz?”, dostępne są na stronie: razemtychy.pl

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych

 

 

INFORMACJA

Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach informuje, iż w żaden sposób nie utożsamia się z opiniami, które są  zamieszczane na stronach ocenbelfra.pl oraz megaszkola.pl.

Dane pojawiające się we wspomnianych serwisach, nie były w żaden sposób konsultowane z placówką czy też zainteresowaną osobą oraz przez nią autoryzowane.

 

Placówka w żaden sposób nie rekomenduje wspomnianych serwisów, jako wiarygodnych źródeł informacji na temat działalności statutowej podmiotu oraz nauczycieli, którzy zostali tam wykazani.

W przypadku pojawienia się opinii nieodpowiedniej lub krzywdzącej, należy się kontaktować bezpośrednio z administratorem wspomnianej strony internetowej.

 

strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×