Jesteś tutaj:

INFORMACJE

PROCEDURY - OPIEKA NAD UCZNIAMI KLAS 1-3

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania  Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach  w stanie zagrożenia epidemicznego podczas organizacji zajęć dla uczniów klas 1-3.

 

URUCHAMIANIE ZAJĘĆ W SP-40

Szanowni Państwo.


Po dogłębnej analizie przepisów dotyczących stopniowego przywracania funkcjonalności szkół i placówek, w związku z bardzo późnym terminem opublikowania stosownych rozporządzeń, nie pozwalającym na właściwe przygotowanie się szkół do uruchomienia, dopiero od 1 czerwca 2020 roku placówka jest w stanie uruchomić niektóre zajęcia dla uczniów i to na wniosek obojga rodziców/opiekunów.

 

Będą to:

1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki dla klas 1-3.
2. Zajęcia rewalidacyjne i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniami.
3. Konsultacje dla ósmoklasistów przed egzaminem.
4. Konsultacje dla uczniów klas 4-7.


Zajęcia, z uwagi na nasilony wzrost zachorowań w regionie będą miały ograniczony charakter, będą podlegać obostrzeniom i reżimowi sanitarnemu zawartemu w wytycznych MEN GIS i MZ oraz w procedurach, które niebawem pojawią się na naszych stronach internetowych i w dzienniku elektronicznym.


Należy się z nimi zapoznać i po podjęciu ostatecznej decyzji o posłaniu dziecka wypełnić wnioski o uruchomienie zajęć, następnie przesłać jego skan lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły/woźniówce do 25 maja do godz. 10.00

 

O podjętej decyzji należy poinformować wychowawcę klasy, który przekaże tę informację organizatorowi.

Zajęcia zdalne będą prowadzone przez nauczycieli nadal na tych samych zasadach.

 

WNIOSEK - REWALIDACJA 

WNIOSEK - ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE  Z ELEMENTAMI DYDAKTYKI - KLASY 1-3

WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE DZIECKU UDZIAŁU W KONSULTACJACH - KLASY 8

WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE DZIECKU UDZIAŁU W KONSULTACJACH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VII

W.Rerich

Wznowienie działalności oddziałów przedszkolnych

Wznowienie działalności oddziałów przedszkolnych  w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach po okresie zawieszenia zajęć.


Uruchomienie działalności oddziałów przedszkolnych  w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w  Tychach podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.


Uwzględniając rekomendacje MEN oraz wytyczne przeciwepidemiczne GIS w sytuacji zapobiegania i zwalczania COVID-19, przeliczając powierzchnię i możliwości kadrowe - oddział przedszkolny dysponuje maksymalnie 16 miejscami dla dzieci (liczba może ulec zmianie np. ze względu na zachorowania personelu lub inne sytuacje losowe).


Z dniem 25 maja 2020 r. obowiązuje w oddziałach przedszkolnych inna organizacja pracy: inny podział na grupy oraz przydzielenie opiekunów. Związane to jest z ograniczeniem stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, koniecznością połączenia rodzeństwa, zmniejszenia liczebności grup.
Jedna grupa licząca do 8 dzieci, będzie przebywać w wyznaczonej sali pod opieką przydzielonych, tych samych opiekunów. Grupowanie dzieci będzie uwzględniać zadeklarowany czas pobytu w przedszkolu.


Rodzice, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych w przedszkolu zobowiązani są do zapoznania z wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii, a także klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.


Rodzice, którzy deklarują konieczność opieki i zgłaszają dziecko na zajęcia opiekuńcze spełniając przy tym warunki zawarte we wniosku i procedurze, prosimy o wypełnienie wniosku oraz klauzuli, dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły (poniżej).


Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 40 w dniach 20.05.2020 r. - 21 maja 2020 r. w  godz. 9:00 - 13:00 lub drogą elektroniczną w postaci skanu wypełnionego i podpisanego przez Państwa wniosku o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii, równocześnie na adresy sp40@oswiata.tychy.pl oraz do wiadomości w.rerich@oswiata.tychy.pl.


Szczegółowych informacji nt. przyjętych procedur opieki nad dzieckiem w czasie epidemii udzielają nauczyciele przedszkola.

WNIOSEK O WZNOWIENIE OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ

Szanowni Państwo. Klikając ikonę po lewej stronie otrzymacie dostęp do dokumentu, który należy wypełnić w sytuacji, gdy zamierzacie posłać dziecko do oddziału przedszkolnego od 25 maja 2020 roku.

ZASADY PRACY PLACÓWKI PODCZAS PRACY ZDALNEJ

Przypominamy, że decyzją MEN w dniach 16.03-12.04 szkoła będzie zamknięta.

Kontakty Rodziców z placówką mogą odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną.

To nie jest czas wolny dla uczniów. Prosimy rodziców i uczniów o regularne sprawdzanie dziennika elektronicznego.

 

Prosimy petentów o kontakt z sekretariatem poprzez numer telefonu -  513 032 847

 

 

 

PORADY PSYCHOLOGA

6 sposobów dla rodziców, jak wspierać dzieci podczas epidemii koronawirusa.


UNICEF rozmawiał z  doświadczoną psycholog i matką dwóch córek, o tym jak stworzyć poczucie normalności w domu w czasach epidemii COVID-19.
 

1. Bądź spokojny.
Rodzice powinni spokojnie rozmawiać ze swoimi dziećmi o koronawirusie.  Warto przypomnieć dzieciom, że są rzeczy, które możemy zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim najbliższym: często myć ręce, nie dotykać twarzy i zostać w domu.


2. Trzymaj się rutyny.

Dzieci potrzebują rutyny. Kropka. My, dorośli, musimy bardzo szybko opracować zupełnie nowy plan dnia, aby przetrwać w tych trudnych czasach. Zdecydowanie polecam stworzenie harmonogramu, który obejmuje zarówno czas na zabawę, możliwość kontaktu telefonicznego z przyjaciółmi, a także czas „wolny od technologii” i czas na prace domowe. Musimy zastanowić się, co dla nas jest ważne i zbudować strukturę, która to odzwierciedla. Dużym wsparciem dla naszych dzieci będzie zapewnienie przewidywalnego dnia i świadomości, kiedy powinny się uczyć lub pracować w domu, a kiedy mogą się bawić.
 

3. Pozwól dziecku odczuwać emocje.
My, dorośli, patrzymy na tę sytuację z perspektywy naszego życia i doświadczeń, a dla dzieci to poważne problemy. Wspieraj i okaż zrozumienie dla ich smutku i złości z powodu strat(np. brak kontaktu z klasowymi rówieśnikami w szkole i na podwórku). Jeśli masz wątpliwości jak się zachować, to empatia i wsparcie są najlepszym rozwiązaniem.

 

4. Sprawdź, jakie informacje o koronawirusie docierają do Twoich dzieci.
W mediach krąży wiele nieprawdziwych informacji na temat koronawirusa. Sprawdź, co usłyszało Twoje dziecko lub co uważa, za prawdę . Dowiedz się, co Twoje dziecko już wie i wspólnie rozprawcie się z mitami.  Jeśli dzieci mają pytania, na które nie znasz odpowiedzi, możecie wspólnie odwiedzić strony internetowe wiarygodnych instytucji państwowych lub organizacji takich jak UNICEF czy Światowa Organizacja Zdrowia.

 

5. Stwórz okazję do wspólnego spędzania czasu.
W przeżywaniu trudnych emocji bardzo ważna jest równowaga między rozmową o naszych odczuciach, a znajdywaniem rozrywki, która pozwoli rozproszyć myśli. Możecie spędzać wieczór na wspólnej zabawie lub gotować razem posiłki.

 

6. Kontroluj swoje zachowanie.
To oczywiste, że dorośli są także zaniepokojeni sytuacją związaną z koronawirusem. Pamiętajmy, że to rodzice zapewniają swoim dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Tę sytuację możemy porównać do jazdy samochodem, gdzie dzieci to pasażerowie, a my prowadzimy auto. Nawet, jeśli odczuwamy niepokój, nie możemy pozwolić, aby udzielił się on najmłodszym.

 

Data publikacji: 24.03.2020

 

REKRUTACJA 2020/2021

Z uwagi na przedłużenie terminu zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych do dnia 10 kwietnia 2020 r., informujemy, że terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I uległy zmianie (w załączeniu Zarządzenie Zmieniające Prezydenta – zmianie uległy również terminy naboru do klas IV sportowych i VII dwujęzycznych).


Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2020r.:

 


W związku ze szczególną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zminimalizowania kontaktów osobistych zaleca się by podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów:

- którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej,
- zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
- przyjętych i nieprzyjętych,

 

nastąpiło poprzez publikację na stronie internetowej placówki i/lub przekazanie informacji e-mailowo/ telefonicznie.

Również potwierdzanie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania do danej szkoły powinno nastąpić elektronicznie w systemie rekrutacji lub drogą e-mailową.

 

strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×