Jesteś tutaj:

INFORMACJE

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ EMPATII

2 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Empatii. 

 

Od dziś rusza szkolna kampania  "40 dniowy Maraton Empatii" pod hasłem Bądź blisko. W tych dniach zwrócimy szczególną uwagę na potrzeby drugiego człowieka, powiemy jak prawidłowo reagować w sytuacjach trudnych, nauczymy dzieci współpracy i komunikacji opartej na zrozumieniu.

 

W programie facebookowy konkurs plastyczny, lekcje wychowawcze oparte na programie "Spójrz Inaczej", warsztaty dla uczniów, konferencja online, zwieńczeniem akcji będzie wspólny happening.

Zapraszamy do współpracy i aktywnego udziału.

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla poszczególnych oddziałów.

 

Osoby wchodzące do szkoły zobligowane są do zdezynfekowania rąk przy drzwiach wejściowych

i zachowania bezpiecznego dystansu od siebie – 1,5m.


Oddziały przedszkolne – rozpoczynają spotkanie z wychowawcami o 8.00.
Rodzice wraz z dziećmi wchodzą odpowiednio przydzielonym wejściem i wychodzą przy placu zabaw.

 

Uczniowie klas 1-3 - wchodzą do placówki przydzielonym wejściem i wychodzą wskazanym wyjściem.

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym

nie zaleca się przebywania rodziców uczniów klas 2 – 8 na terenie placówki.

 

UWAGA! NA SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ W KLASIE PIERWSZEJ
Z JEDNYM DZIECKIEM MOŻE PRZYJŚĆ TYLKO 1 RODZIC/OPIEKUN.

 

Uczniowie klas 4-8 - zabezpieczeni w maseczki ochronne - wchodzą do placówki odpowiednio przydzielonym wejściem i wychodzą przydzielonym wyjściem.

 

 

WYPRAWKA - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Szanowni Rodzice Przedszkolaków!
W ramach tak zwanej „wyprawki szkolnej” prosimy o zaopatrzenie dzieci w następujące niezbędne przybory:

GRUPA STARSZA - 5,6-latki


• kredki ołówkowe
• kredki świecowe
• mazaki
• pastele  suche
• plastelina
• bibuła (3-4 kolory)
• klej w sztyfcie
• nożyczki
• farby plakatowe
• pędzelki do malowania w drewnianej oprawie
• zeszyt w wąskie linie 16 kartkowy
• zeszyt w kratkę 16 kartkowy
• blok techniczny kolorowy
• blok techniczny białe kartki
• blok rysunkowy
• zeszyt papierów kolorowych zwykły (nie samoprzylepny)
• temperówka ze zbiorniczkiem
• papierowa teczka na gumkę
• zestaw do gimnastyki, worek z materiału na ten zestaw).
• Obuwie zmienne
• Zestaw ubrań na zmianę, w razie zabrudzenia.
• pojemnik na drugie śniadanie, plastikowy pojemnik na napoje, chusteczki higieniczne lub nawilżane.
Bardzo prosimy o przemyślane zakupy przyborów, najlepiej o dobrej jakości.
Informujemy, że dzieci mogą przynosić wyprawkę w czasie pierwszego tygodnia zajęć.

 

GRUPA MŁODSZA - 3,4-latki  – maluszki.


• biała teczka z gumką na prace plastyczne.
• kredki ołówkowe,
• kredki świecowe,
• plastelina,
• klej w sztyfcie,
• nożyczki z zaokrąglonymi końcami,
• farby plakatowe,
• pędzelki do malowania,
• blok techniczny kolorowe i białe kartki,
• blok rysunkowy.

Dodatkowo prosimy o zaopatrzenie dzieci w:
• wygodne ubranka na zmianę takie, aby dziecko mogło samodzielnie ubrać (majtki, skarpetki, spodnie, koszulka),
• buty na zmianę takie, aby dziecko samodzielnie mogło założyć i zdjąć,
• podpisaną poduszkę, kołderkę lub kocyk,
• pojemnik na śniadanie,
• pojemnik na napoje,
• chusteczki higieniczne w pudełku,
• chusteczki nawilżane.
• kilka woreczków foliowych np. na posikane ubranka.

Prosimy, aby wszystkie rzeczy osobiste dziecka były podpisane i schowane w woreczkach.
 

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

Szanowni Rodzice Pierwszoklasistów!
W ramach tzw.wyprawki szkolnej prosimy o zaopatrzenie dzieci w następujące niezbędne przybory szkolne:

 • odpowiednio dobrany do wzrostu i wagi dziecka tornister/plecak szkolny- lekki, z wkładką ergonomiczną (odpowiednio przylegającą do pleców)
 • piórnik z podstawowym wyposażeniem
 • kredki ołówkowe
 • kredki świecowe
 • pastele  suche
 • plastelina
 • klej w sztyfcie
 • nożyczki
 • farby plakatowe
 • pędzelki do malowania w drewnianej oprawie
 • zeszyt w wąskie linie 16 kartkowy
 • zeszyt w kratkę 16 lub 32 kartkowy
 • blok techniczny kolorowy
 • blok techniczny białe kartki
 • blok rysunkowy
 • zeszyt papierów kolorowych zwykły (nie samoprzylepny)
 • temperowka ze zbiorniczkiem
 • zestaw do gimnastyki (biała koszulka, spodenki gimnastyczne, skarpetki,obuwie sportowe typu halówki na jasnej podeszwie, worek z materiału na ten zestaw).
 • pojemnik na drugie śniadanie, plastikowy pojemnik na napoje, chusteczki higieniczne lub nawilżane.

Bardzo prosimy o przemyślane zakupy przyborów, najlepiej o dobrej jakości.

Informujemy, że dzieci mogą przynosić wyprawkę w czasie pierwszego tygodnia nauki.

Zakup piór do pisania prosimy odłożyć na czas późniejszy.
 

Wychowawcy klas pierwszych

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

 

 

Gmina Miasta Tychy otrzymała dofinansowanie  z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup tabletów oraz Internetu mobilnego dla uczniów  tyskich placówek, w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – „Zdalna Szkoła+” Laptopy i tablety zostały przekazane naszej placówce, w celu rozdysponowania nauczycielom oraz uczniom, którzy takiej formy wsparcia potrzebowali.

 

W ramach dofinansowania nasza szkoła otrzymała 1 laptop, 8 tabletów, 2 tablety graficzne i 4 dostępy do moblinego Internetu

 

 

 

 

 

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ DLA UCZNIÓW KLAS 8

Drodzy uczniowie klas 8, informujemy, iż zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu będą do odboiru w sekretariacie szkoły - 31 lipca 2020 roku w godzinach od 10.00  - 14.00.

 

Prosimy, obowiązkowo, zabrać ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz maseczkę ochronną  - zakrywającą nos i usta.

 

WAKACJE

Drodzy uczniowie.

Życzymy Wam bezpiecznych, radosnych oraz pogodnych wakcji, a przede wszystkim takich, jakie sobie wymarzyliście...

Nauczyciele

ZASIŁEK SZKOLNY - 2019/2020

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.) oraz Uchwała nr XXII/390/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu.

Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

 • rodzic,
 • inny przedstawiciel ustawowy ucznia
 • pełnoletni uczeń
 • dyrektor szkoły, kolegium, ośrodka

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie zasiłku szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia.

 

 

Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, które ma wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:

 • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego;
 • ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu;
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica;
 • klęska żywiołowa;
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
 • utrata pracy przez rodzica;
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuacje ucznia i utrudniające naukę;

 

O zasiłek szkolny można ubiegać się do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

 

Wysokość zasiłku szkolnego

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 6 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (stanowi to łącznie kwotę do: 5 x 124,00 złotych = 620 złotych).

Uwaga!

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12 oraz na stronie www.oswiata.tychy.pl.

Osobą zajmującą się przedmiotową sprawą jest Pani Agnieszka Piszczek -  Inspektor Działu Organizacyjno–Administracyjnego Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, tel. (32) 32 32 424, pok. 209

 

Załączniki:

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Państwo. Przedstawiamy harmonogram odbioru świadectw przez uczniów – 26 czerwca 2020 roku.

 

Świadectwa rozdawane będą uczniom przez wychowawców klas z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

Uczniowie klas 4-8 - zabezpieczeni w maseczki ochronne - wchodzą do placówki odpowiednio przydzielonymi dwoma różnymi wejściami i wychodzą przydzielonymi dwoma różnymi wyjściami.

Wersja A:
wejście główne do szkoły – wyjście przez obiekty sportowe - korytarz przy dużej sali gimnastycznej.

Wersja B:
wejście od strony boiska szkolnego przy sali teatralnej, sali 27 – wyjście przy sali nr 21 – na końcu szkoły.

 

Osoby wchodzące do szkoły zobligowane są do zdezynfekowania rąk i poddania się pomiarowi temperatury.

Uczniowie wchodzą do szkoły zachowując bezpieczny dystans od siebie, a po odebraniu świadectwa bezzwłocznie udają się do wyznaczonego wyjścia.

 

 

Uczniowie klas 1-3 i OP - zabezpieczeni w maseczki ochronne - wchodzą do placówki odpowiednio przydzielonymi dwoma różnymi wejściami i wychodzą określonymi dwoma różnymi wyjściami.

Wersja A:
Wejście główne do szkoły drzwi prawe; wyjście przez obiekty sportowe - korytarz przy dużej sali gimnastycznej.

Wersja B:
Wejście główne do szkoły drzwi lewe; wyjście przez segment A1 na plac zabaw.

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - PROCEDURA

Procedura podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w stanie zagrożenia epidemicznego w dniach: 16 - 18 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach.

 

strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×