Jesteś tutaj:

INFORMACJE

KOMUNIKAT MEN

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

 

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Szczegóły:

• Zajęcia w szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie; 
• 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
• Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.
• Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

 

Rodzicu,

• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.


Uczniu,

• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi
(np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Dzień Otwarty - zmiana terminu

Uprzejmie informujemy, że zaplanowany na dziś  - 11.03.2020. - Dzień Otwarty zostaje odwołany.

Spotkanie odbędzie się w innym terminie, który podamy do Państwa wiadomości. 

 

DZIEŃ OTWARTY W SP-40

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty w naszej szkole 

 

dzieci siedmioletnie - z rocznika 2013 - wraz z rodzicami.

dzieci sześcioletnie - z rocznika 2014 - wraz z rodzicami.

 

11 marca 2020 roku  w godzinach 17.00 – 19.00

W programie spotkania:

 

  • Powitanie wszystkich zebranych gości - sala teatralna
  • Spektakl teatralny w wykonaniu uczniów klas 3 - sala teatralna
  • Warsztaty dla rodziców pod hasłem: „Jak pomóc dziecku odnosić sukcesy  w szkole” - sala teatralna
  • Zajęcia multimedialne - sala nr 5
  • Gry i zabawy ruchowe  - minisala gimnastyczna
  • Zajęcia plastyczne - sala nr 4
  • Zajęcia kulinarne - pracownia kulinarna
  • Gry i zabawy ogólnorozwojowe - świetlica szkolna SP-40

 

Akcja - Daj innym ciepło.

Szkolne Koło Wolontariatu ponownie organizuje akcję pod hasłem "Daj innym ciepło". W związku z powyższym od 7 do 10 stycznia 2020 roku w naszej szkole będzie trwała zbiórka ciepłej odzieży zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, a także kocy, pościeli, itp. Wszystkie zebrane rzeczy przekazane zostaną - za pośrednictwem Parafii św. Franciszka i św. Klary - osobom pozostającym pod opieką schroniska dla bezdomnych w Tychach.
Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się. Przyniesione rzeczy można zostawiać w koszu przy woźniówce lub przekazywać do pokoju nauczycielskiego.

B. Rabenda

 

SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Informujemy, iż spotkanie rodziców dzieci przedszkolnych (grupa starsza) z nowym wychowawcą odbędzie się w czwartek - 29 sierpnia 2019 roku, o godzinie 17.00 w sali oddziału przedszkolnego "Tygryski". Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych na spotkanie.

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Informujemy, iż rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 odbędzie się w poniedziałek – 2 września 2019 roku według poniższego harmonogramu: 

 

Oddziały przedszkolne o godzinie 8.00 - spotykają się z wychowawcami w przydzielonych salach. 

 

 

Klasy 1 Szkoły Podstawowej:

8.30 - Msza św. w Kościele św. M. Kolbe - oś Z1
11.30 - Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w sali teatralnej.
12.00 - Spotkanie organizacyjne wychowawców klas z uczniami w przydzielonych salach lekcyjnych.

 

Klasy 2-4 Szkoły Podstawowej:

8.30 - Msza św. w Kościele św. M. Kolbe - oś Z1
9.30 - Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 - amfiteatr szkoły
10.00 - Spotkanie organizacyjne wychowawców klas z uczniami w przydzielonych salach lekcyjnych. 

 

Klasy 5-8 Szkoły Podstawowej

8.30 - Msza św. w Kościele św. M. Kolbe - oś Z1
10.30 - Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/20 - amfiteatr szkoły
11.00 - Spotkanie organizacyjne wychowawców klas z uczniami w przydzielonych salach lekcyjnych

 

ZEBRANIE RODZICÓW PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach serdecznie zaprasza rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które rozpoczną edukację w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020,  na spotkanie informacyjne, które odbędzie się                                                                                                                                                                                                                                           

17 czerwca 2019 roku (poniedziałek)  o godz. 17.00 w sali nr 31

 

Informacje w sprawie strajku

nadzwyczajną sytuacją jaka może nastąpić (biorąc pod uwagę bardzo wysoki stopień poparcia strajku oraz wynik referendum) i brakiem możliwości wcześniejszego ustalenia ostatecznej liczby strajkujących nauczycieli, 8 kwietnia wszystkie zajęcia w szkołach podstawowych i przedszkolach, będą ODWOŁANE (na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych). Bardzo proszę o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji i pozostawienie dzieci w domach oraz zapewnienie im opieki we własnym zakresie. W szkołach ponadpodstawowych lekcje nie odbędą się, natomiast decyzję o organizacji dodatkowych zajęć dla młodzieży podejmie dyrektor danej szkoły w zależności od możliwości kadrowych.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2). Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów. Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno?wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.


Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie. Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
 

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).


1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

strona:   ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×