Jesteś tutaj:

KONKURSY 2017/2018

POMAGANIE MASZ WE KRWI

 

Zapraszamy do udziału w 4 edycji międzyszkolnego konkursu literacko-plastycznego, którego temat brzmi: Pomaganie masz we krwi
 

I Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów klas IV-VII szkół podstawowych.

 

II Cele konkursu:
- rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania  sztuką komiksu,
- rozwijanie kreatywności i talentów,
- propagowanie idei niesienia pomocy innym.

 

III Zadania:
1. Należy przygotować komiks  ukazujący wydarzenia, w których bohater lub bohaterowie swoją postawą prezentują chęć niesienia pomocy lub pomoc innym w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
2.  Format pracy -  arkusz papieru formatu  A3.
3. Na odwrocie strony powinna być dołączona metryczka zawarta w załączniku.

 

III Nagrody:
1. Laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca – gwarantowane nagrody rzeczowe i dyplomy.
2. Nagrody rzeczowe i dyplomy otrzymają również autorzy prac wyróżnionych.
3. Wszyscy uczestnicy oraz nauczyciele ich przygotowujący otrzymają podziękowania.

 

IV Komisja:
Prace będą ocenione przez komisję składająca się z nauczycieli przedmiotów artystycznych i polonistów.

 

V Kryteria oceny:
- zgodność z tematem,
- poprawność merytoryczna,
- poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,
- umiejętność przedstawienia wydarzeń w formie charakterystycznej dla komiksu,
- walory artystyczne.

 

VII Przebieg konkursu:
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
3. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
I grupa– uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej,                                                                   
II grupa – uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 gimnazjum.
3. Do konkursu należy zgłaszać prace oryginalne, wcześniej niepublikowane i niezgłaszane w  innych konkursach.
4. Uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.
5. Pracę należy wykonać i wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 18 maja 2018 roku.
Do pracy należy dołączyć oświadczenie o oryginalności i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych autorów w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i publikowania w materiałach dotyczących konkursu oraz do nieodpłatnego wykorzystania samych prac.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zgłoszonych prac. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.
9. Rozstrzygnięcie nastąpi do  w maju 2018 roku. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora. O dokładnym terminie powiadomimy drogą mailową. Informacja będzie dostępna również na stronie internetowej SP 40 w Tychach (sp40tychy.pl)
10. Wystawa pokonkursowa prac będzie trwała do 31 sierpnia 2018r. w SP nr 40 w Tychach, ul. Zgrzebnioka 45.
11. Osoby do kontaktu: Elwira Pasternak, Joanna Szarowicz, Barbara Orzechowska
12. Adres:   Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka ul. Zgrzebnioka 45, 43-100 Tychy, tel.(32) 219 66 58,  [fuck spamers]    
 
HARMONOGRAM

1. Luty/marzec: Opracowanie i rozesłanie regulaminu do szkół.
2. Do 11 maja 2018r. -  nadsyłanie prac.
3. 18 maja 2018r.- przygotowanie wystawy prac, obrady komisji konkursowej. Wysyłanie zaproszeń do laureatów.
4. 26 maja 2018r.- uroczyste wręczenie nagród i podsumowanie wyników.
5. 26 maja 2018r.- opublikowanie wyników oraz relacji z wydarzenia na stronie internetowej szkoły.

E.Pasternak

 

Wyniki konkursu Palma Pierwszeństwa
dla klas 1-3 SP w I półroczu roku szkolnego 2017/2018

 
Zakres prac: 1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 3c 3d
Aktualizowanie gazetek 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Strój galowy w dniach uroczystości szkolnych 6 6 6 6 6 6 6 4 5
Obuwie zmienne 8 8 8 8 8 8 6 4 8
Makulatura 4 9 5 3 10 11 10 5 7
Udział przedstawicieli klas w konkursach szkolnych 8 10 10 8 10 10 10 8 10
Udział w akcjach szkolnych 10 10 10 10 10 10 10 10 10
RAZEM: 46 53 49 45 54 55 52 41 50

J. Labryga

 

Szkolny konkurs plastyczny - ”Anioł na Szczęście”

 

Organizator konkursu:
SP-40 z Oddziałami Integracyjnymi  w Tychach 

Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni uczniów oraz zdolności artystycznych,
- prezentacja i popularyzacja ekspresji plastycznej wśród uczniów
 
Zasady konkursu:
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 w Tychach ..
• Uczestnicy konkursu wykonują indywidualne prace plastyczne związane z tematem w formie płaskiej lub przestrzennej, techniką dowolną (prace wykonane plasteliną nie będą brały udziału w konkursie).
• Każda praca konkursowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.
• Prace będą oceniane według następujących kryteriów: oryginalność pracy, pomysłowość, estetyka, wiek (klasy I- III, klasy IV-VI, VII i gimnazjum).
• Termin dostarczenia prac do pani Eweliny Błaszczuk: do 11.12.2017r.
• Wyniki konkursu ogłoszone będą do 12.12.2016r.
• Dyplomy i narody dla zwycięzców wręczone zostaną podczas bożonarodzeniowej uroczystości szkolnej.
• Wszystkie anioły zostaną przekazane na szkolny kiermasz świąteczny.
• Zgłoszenie prac do konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem autora jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich oraz pracy na rzecz Organizatora.

Zapraszamy do udziału w konkkursie.

E. Pasternak

 

 KONKURS SZKOLNY DLA KLAS 1 – 3 „PALMA PIERWSZEŃSTWA”

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×