Jesteś tutaj:

JEŻYCJADA

ROK SZKOLNY 2016/2017
 

MAŁGORZATA MUSIEROWICZ – JEŻYCJADA NOELKA


 11 maja 2017 roku w Miejskim Centrum Kultury w Tychach odbyła się VII edycja Rejonowego Konkursu Czytelniczego: Małgorzata Musierowicz – Jeżycjada NOELKA.
 

 

Do konkursu przystąpiło dziewięć drużyn trzyosobowych ze szkół podstawowych:
SP 1 -   Lędziny, SP-3 - Lędziny,  SP-6, SP-7, SP-8, SP-11, SSP-19, SP-40, SP-1. W skład jury weszli: Katarzyna Pietrusińska,  Anna Mądry, Piotr Kumor. 

 

 

Konkurs składał się z siedmiu części, w których uczestnicy musieli wykazać się znajomością lektury „Noelka”, przygotować wypieki według przepisu zamieszczonego w „Łasuchu literackim”, odegrać scenkę na podstawie fragmentu tekstu.

Nagrody ufundowali: Miejskie Centrum Kultury w Tychach, Zespół Szkół nr 9 w Tychach oraz sponsorzy indywidualni. Nagrody przyznano czterem drużynom:

 

I miejsce - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 11
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 8
wyróżnienie - Szkoła Podstawowa nr 7

Organizatorzy konkursu:
Halina Stanisławska, Ewa Gembka, Anna Mądry

 
 
ROK SZKOLNY 2015/2016
 
VI EDYCJA REJONOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
Małgorzata Musierowicz Jeżycjada BRULION BEBE B


  

Cele konkursu:
• Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.
• Sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem na poziomie semantycznym
oraz zapamiętywania faktów.
• Popularyzacja wartościowej literatury dla  młodzieży.

 

Regulamin konkursu:
• W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie z klas 4-6 szkoły podstawowej.
• Szkołę reprezentują 3 osoby (zachęcamy do przeprowadzenia szkolnych eliminacji konkursu).
• Uczestników konkursu obowiązuje znajomość lektury: „Brulion Bebe B.” oraz biografii autorki (załącznik nr 1 i http://musierowicz.com.pl/mm/?page_id=20)
• Jedną z konkurencji jest upieczenie (w domu lub w szkole) Murzynka Gabrysi. Przepis znajduje się w załączniku nr 2 – źródło: M. Musierowicz „Łasuch literacki”.
Sześć porcji należy przynieść w dniu konkursu.

 

Przykładowe zadania, z którymi będą się zmagać uczniowie:
a)  rozwiązywanie testów  dotyczących przeczytanej pozycji i biografii autorki – bez informacji o nagrodach i odznaczeniach.
b)  rozpoznawanie bohatera po opisie;
c)  wyjaśnianie mądrości życiowych wypowiadanych przez różne postacie;
d)  łączenie bohaterów w pary;
e)  wyjaśnienie znaczenia tytułu;
f)  przedstawienie w formie scenicznej wylosowanego fragmentu powieści.
• Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, laureaci dodatkowo nagrody książkowe, a opiekunowie podziękowania.
• Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 3) należy przesłać  do 29 kwietnia 2016 r. na jeden z adresów  mailowych:
• Wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczniów (załącznik nr 4), dostarczona w dniu konkursu.
• Przewidziano kolejne edycje konkursu w latach następnych.
• TERMIN:  11 maja 2016 r. godzina 9.00
• MIEJSCE:  Miejskie Centrum Kultury w Tychach , ul. Bohaterów  Warszawy 26
• ORGANIZATOR: Miejskie Centrum Kultury i Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Zespole Szkół nr 9 w Tychach, ul Zgrzebnioka 45. Telefon: 32 219 66 58
• W związku z ograniczonymi możliwościami lokalowymi o uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. W KONKURSIE WEŹMIE UDZIAŁ MAKSYMALNIE 11 DRUŻYN.
• Organizatorzy: Halina Stanisławska, Ewa Gembka i Anna Mądry.

H. Stanisławska

 
ROK SZKOLNY 2014/2015
 
V EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
MAŁGORZATY MUSIEROWICZ - JEŻYCJADA

 

20 maja 2015 roku w Miejskim Centrum Kultury w Tychach odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Czytelniczego Małgorzata Musierowicz – Jeżycjada. Do konkursu przystąpiło trzynaście drużyn trzyosobowych ze szkół podstawowych: SP-3,  SP-6, SP-7, SP-8, SP-11, SP-18, SP-19, SP-23.

 

 

SP-36, Zespół Szkół Muzycznych, SP-40, SP-1 w Lędzinach, SP-1 w Bieruniu. W skład jury weszli: Paweł Drzewiecki dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, Maria Szczotka emerytowany pedagog szkolny, Ilona Celler – Mitoś nauczyciel języka polskiego, Barbara Dziubdziela nauczyciel bibliotekarz i Anna Mądry pedagog specjalny. 

 

Konkurs składał się z pięciu części, w których uczestnicy musieli wykazać się znajomością lektury „Opium w rosole”.  Nagrody ufundowali: Miejskie Centrum Kultury w Tychach, Zespół Szkół nr 9 w Tychach oraz sponsorzy indywidualni.

 

Nagrody przyznano sześciu drużynom:

I miejsce

Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Tychach

II miejsce

Zespół Szkół Muzycznych w Tychach

III miejsce

Szkoła Podstawowa nr 19 w Zespole Szkół Sportowych w Tychach

wyróżnienie

Szkoła Podstawowa nr 40 
w Zespole Szkół nr 9
w Tychach

Organizatorzy konkursy:
Halina Stanisławska, Ewa Gembka, Anna Mądry

ROK SZKOLNY 2012/2013

III EDYCJA REJONOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
Małgorzata Musierowicz – Jeżycjada KWIAT KALAFIORA


14 maja 2013 roku w Miejskim Centrum Kultury odbył się III Rejonowy Konkurs Czytelniczy poświęcony twórczości Małgorzaty Musierowicz – Jeżycjada „Kwiat kalafiora”. Celem konkursu było rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury i popularyzacja wartościowej literatury dla młodzieży.

 
Do konkursu przystąpiło 10 szkół podstawowych z miasta i rejonu: Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza - Bojszowy, SP 2, SP 6, SP 7, SP 8, SP 9, SP 19, SP 35, SP 36 i SP 40. Dla uczestników zostały przygotowane zestawy pytań zamkniętych, otwartych, zadania ze znajomości topografii oraz prezentacja scenki z lektury.

I miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka - Gabriela Mikulska, Agnieszka Czapska i Sylwia Mann.

Na II miejscu uplasowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy, reprezentowani przez Magdalenę Makułę, Julię Wójcik i Julię Jeżelę.

III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w składzie: Aneta Pilszek, Paulina Marczak i Paulina Zgryzek.

Nagrodą dla laureatów konkursu była czwarta część Jeżycjady: „Ida sierpniowa” oraz pamiątkowe dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie, a opiekunowie podziękowania. W przerwie konkursu szkolny zespół cheerleaderek zaprezentował program artystyczny.

W kosztach zakupu nagród książkowych partycypowało Miejskie Centrum Kultury, które również użyczyło sali na organizację konkursu.

Konkurs oceniała komisja w składzie: przewodnicząca Barbara Cabrera-Ziobro - wicedyrektor SP-40, nauczyciel historii i bibliotekarz Maria Góra-Byrska oraz pracownik MCK specjalista ds. organizacji imprez - Anna Śmieszek-Szkutek - członkowie komisji.

H.Stanisławska

III EDYCJA REJONOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
Małgorzata Musierowicz – Jeżycjada KWIAT KALAFIORA
 

Cele konkursu:

· Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.
· Sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz zapamiętywania faktów.
· Popularyzacja wartościowej literatury dla młodzieży.

Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie z klas 4-6 szkoły podstawowej.

2. Szkołę reprezentują 3 osoby (zachęcamy do przeprowadzenia szkolnych eliminacji konkursu).

3. Każdy zespół przygotowuje portret wybranej postaci z przeczytanej książki; praca plastyczna powinna być malowana farbami na arkuszu szarego papieru (50 x 70 cm). Imię i nazwisko prezentowanej postaci oraz dane autorów pracy proszę umieścić na odwrocie arkusza.

UWAGA!
Pracę plastyczną należy dostarczyć do 10.05.2013r.do biblioteki SP 40, ul. Zgrzebnioka 45, Tychy.

4. Uczestników konkursu obowiązuje znajomość lektury: „Kwiat kalafiora” oraz biografii autorki (załącznik nr 1).
Przykładowe zadania, z którymi będą się zmagać uczniowie:

a) rozwiązywanie testów dotyczących przeczytanej pozycji i biografii autorki;
b) rozpoznawanie bohatera po opisie;
c) wyjaśnianie mądrości życiowych wypowiadanych przez różne postacie;
d) łączenie bohaterów w pary;
e) wyjaśnienie znaczenia tytułu;
f) przedstawienie w formie scenicznej wylosowanego fragmentu powieści.

5. Zadania konkursowe będą oceniane przez komisję w składzie:
p. Katarzyna Pietrusińska – dyrektor SP – 40, p. Wojciech Wieczorek – dyrektor MCK, przedstawiciel MCK lub Miejskiej Biblioteki Publicznej.

6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, pozostali uczestnicy dyplomy, a opiekunowie podziękowania. Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 2) należy przesłać do 6 maja 2013 r. na jeden z adresów mailowych: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7. Wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczniów (załącznik nr 3), dostarczona w dniu konkursu.

8. Przewidziano kolejne edycje konkursu w latach następnych.

9. TERMIN: 14 maja 2013r. godzina 9.00

10. MIEJSCE: Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26

11. ORGANIZATOR: Miejskie Centrum Kultury i Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach.

W związku z ograniczonymi możliwościami lokalowymi o uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.


Organizatorzy: Halina Stanisławska, Ewa Gembka i Urszula Poposka.


ROK SZKOLNY 2010/2011

REJONOWYKONKURS CZYTELNICZY
"Jeżycjada – Szósta klepka"

18 maja 2011 roku w Miejskim Centrum Kultury w Tychach odbyła się I edycja Rejonowego Konkursu Czytelniczego: Jeżycjada – Szósta klepka związanego z twórczością Małgorzaty Musierowicz. Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka. Celem konkursu była popularyzacja wartościowej literatury dla młodzieży.

Wzięło w nim udział 12 szkół podstawowych z Tychów i okolic. Uczniowie klas IV - VI zmierzyli się z wieloma różnorodnymi zadaniami. Odpowiadali na pytania związane z biografią Małgorzaty Musierowicz, rozwiązywali test dotyczący znajomości lektury.

Między innymi musieli wiedzieć, co przedstawiała najbardziej oryginalna pisanka Bobcia, jakiej marki tuszu do rzęs używała Cesia.

Podczas przerwy wystąpili uczniowie z klasy VIB, przedstawiając inscenizację baśni Dwie Dorotki. Poziom wiedzy uczestników był bardzo wyrównany, więc finaliści zostali wyłonieni w wyniku dogrywki.

Miejsce I zdobył zespół ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Tychach,
Miejsce II zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu,
Miejsce III uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach.

Nagrody książkowe zostały ufundowane przez MCK oraz Szkołę Podstawową nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a nauczyciele podziękowania. Następna edycja odbędzie się w maju 2011r.

Organizatorzy:

Nauczyciel bibliotekarz – Halina Stanisławska
Nauczyciel języka polskiego – Ewa Gembka
Nauczyciel plastyki – Urszula Poposka

Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×