Jesteś tutaj:

KONKURSY 2015/2016

Podsumowanie konkursu
„Zbieramy makulaturę –chronimy lasy”

Nasza szkoła w czasie trwania  XIII edycji tego konkursu organizowanego  przez Stena Recycling Siemianowice Śląskie zebrała ponad  15 ton makulatury.
To więcej niż w ubiegłym roku. Fundusze uzyskane z tego tytułu przyniosły konkretne korzyści klasom, które brały udział w zbiórce surowca. Natomiast warto podkreślić, że część funduszy była przekazywana na konto Przystani Ocalenie w Ćwiklicach jako wsparcie w utrzymaniu konika Fortka. Bardzo dziękujemy wszystkim za aktywny udział w akcji zbierania makulatury i zapraszamy już do udziału w kolejnej edycji od września.

KONKURS "JAKI TO PTAK?"

 

Ptaki są jednym z najłatwiej dostrzegalnych, a zarazem często bardzo efektownych elementów naszej przyrody. Są doskonałym obiektem obserwacji i badań, od którego można zacząć bardziej szczegółowe i skomplikowane badania przyrodnicze. Dlatego też 12.05.2016 roku w naszej szkole odbył się konkurs pt. ”Jaki to ptak?” W tym dniu na korytarzu szkolnym pojawiły się zdjęcia ptaków do rozpoznania.

 
Konkurs ten miał na celu:
 • Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na przyrodę w ich najbliższym otoczeniu.
 • Zachęcenie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy.

 

Najlepszym obserwatorem okazała się Emilia Durkalec z klasy 6a

II miejsce zajęli Natalia Szypuła 5b, Nadia Malesza 5b i Konrad Gawor 4a
III miejsce zajęli Amelia Uliasz 5b, Ola Śliski 5a, Laura Sobiegała 5a, Wiktoria Izydorczyk 5a i Angelika Furmaga 5a

P. Cuber

POMAGANIE MASZ WE KRWI
Konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-6 SP oraz Gimnazjum

 

I. Organizatorzy: Elwira Pasternak i Joanna Szarowicz.

 

II. Cele konkursu:
• rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów,
• popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o honorowym krwiodawstwie,
• uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.

 

III. Warunki uczestnictwa:
• konkurs jest skierowany dla uczniów klas IV-VI SP oraz Gimnazjum,
• każdy uczeń może wykonać jedną pracę w formie plakatu,
• tematyka: „Pomaganie masz we krwi”,
• technika prac – dowolna, forma płaska,
• format prac plastycznych A3.

 

IV. Karta informacyjna:
• do pracy załączona jest metryczka zawierająca: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, numer kontaktowy,
• imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę.

 

V. Termin i miejsce składania prac do 28.05.2016 roku: Zespół Szkół nr 9, ul. Zgrzebnioka 45, 43-100 Tychy, sekretariat.

 

VI. Wyniki konkursu, nagrody:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1.06.2016r. i zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.zs9.pl. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy. Jury wybierze prace, które zostaną wyeksponowane na wystawie w szkole.

 

VII. Uwagi dodatkowe:
• Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone nie będą podlegały ocenie.
• Prace przechodzą na własność organizatorów.
• Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na publikację pracy wraz
z danymi z karty informacyjnej.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Joanna Szarowicz
Elwira Pasternak

 

REJONOWY KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS TRZECICH


CELE KONKURSU
• Doskonalenie umiejętności cichego i głośnego czytania ze zrozumieniem.
• Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z twórczością dla dzieci.
• Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
• Wdrażanie uczniów do autoprezentacji w warunkach konkursowych.

 

MIEJSCE I ORGANIZATOR KONKURSU
•  Zespół Szkół nr 9,  Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach, ul. Zgrzebnioka 45, tel./fax 32 219 66 58

 

TERMIN REALIZACJI
• 9.06.2016r. od godz. 9.00 do 12.00

 

UCZESTNICY
• Uczniowie klas III szkół podstawowych.
• Każda szkoła może zgłosić dwóch uczestników.
• Zgłoszenia (załącznik nr 2) należy kierować na adres: e-mail: [fuck spamers]    do 2 czerwca 2016r. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
• Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jeden wybrany tekst do prezentacji, otrzymany od organizatora (załącznik nr 1). Czas prezentacji – 1 min.
• Uczestnicy przynoszą przygotowany tekst do czytania oraz przybory do pisania.
• Opiekunowie dostarczają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka (załącznik nr 3).

 

KRYTERIA OCENY
• Wyrazistość czytania.
• Płynność.
• Bezbłędność.
• Intonacja.
• Rozumienie tekstu.

 

PRZEWIDYWANE NAGRODY
• Dyplomy dla każdego uczestnika.
• Nagrody książkowe dla laureatów.
• Podziękowania dla nauczycieli.


 

PRZEBIEG KONKURSU

Godz. 9.00 – Powitanie uczestników konkursu.

Konkurs składa się z trzech etapów. Prezentacje czytanych tekstów odbywają się w obecności uczestników i jury konkursu.

I ETAP - głośne czytanie przygotowanego wcześniej tekstu. Czas prezentacji –  1 min.

II ETAP - ciche czytanie ze zrozumieniem – karta pracy.

III ETAP - głośne czytanie wylosowanego tekstu, ustne odpowiadanie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu.

ZAKOŃCZENIE
• Poczęstunek.
• Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród książkowych.

 

ORGANIZATORZY:Janina Labryga, Halina Stanisławska, Urszula Pełka

 

Załączniki

 

SZKOLNY KONKURSU DLA KLAS 1 – 3
JUŻ PIĘKNIE CZYTAM

CELE KONKURSU
• Doskonalenie umiejętności cichego i głośnego czytania ze zrozumieniem
• Kształtowanie wrażliwości estetycznej przez kontakt z twórczością dla dzieci
• Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
• Wdrażanie uczniów do autoprezentacji w warunkach konkursowych

MIEJSCE
•  Zespół Szkół nr 9 w Tychach - biblioteka Szkoły Podstawowej nr 40

 
TERMIN REALIZACJI
• 16.05.2016r. 
Klasy drugie: godz. 8.00 – 9.00
Klasy trzecie: godz. 9.00 – 10.00
Klasy pierwsze: godz. 10.00 – 11.30

UCZESTNICY
• Uczniowie klas I-III
• Każda klasa może zgłosić trzech uczestników


WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
• Każdy uczestnik konkursu przygotowuje tekst do prezentacji otrzymany od organizatora. Czas prezentacji ok. 1min.
• Uczestnicy przynoszą pióro i kredki.

 

KRYTERIA OCENY
• Poprawność
• Wyrazistość
• Płynność (technika czytania)
• Interpretacja przygotowanego tekstu
•  Zrozumienie czytanego tekstu

 

ORGANIZATORZY KONKURSU
• Janina Labryga
• Halina Stanisławska
• Urszula Pełka

 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
• Przygotowanie tekstów do czytania z czasopism dziecięcych oraz kart pracy do cichego czytania ze zrozumieniem
• Przygotowanie pomieszczenia
• Przygotowanie dyplomów
• Zakup nagród dla uczestników

 

PRZEWIDYWANE NAGRODY
• Dyplomy dla każdego uczestnika
• Nagrody książkowe dla laureatów

 

PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs przebiega na trzech poziomach: kl.I,  kl.II,  kl.III, składa się z trzech etapów.
I  ETAP
Głośne czytanie przygotowanego wcześniej tekstu (tekst dostępny dla komisji). Czas prezentacji – do 1 min.
II  ETAP
Ciche czytanie ze zrozumieniem - karta pracy.
III   ETAP
• Głośne czytanie wylosowanego tekstu
• Ustne odpowiadanie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu
ZAKOŃCZENIE
• Ogłoszenie wyników
• Wręczenie dyplomów i nagród.

J. Labryga

VI EDYCJA REJONOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
Małgorzata Musierowicz Jeżycjada BRULION BEBE B

 


 Cele konkursu:
• Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.
• Sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem na poziomie semantycznym
oraz zapamiętywania faktów.
• Popularyzacja wartościowej literatury dla  młodzieży.


Regulamin konkursu:
• W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie z klas 4-6 szkoły podstawowej.
• Szkołę reprezentują 3 osoby (zachęcamy do przeprowadzenia szkolnych eliminacji konkursu).
• Uczestników konkursu obowiązuje znajomość lektury: „Brulion Bebe B.” oraz biografii autorki (załącznik nr 1 i http://musierowicz.com.pl/mm/?page_id=20)
• Jedną z konkurencji jest upieczenie (w domu lub w szkole) Murzynka Gabrysi. Przepis znajduje się w załączniku nr 2 – źródło: M. Musierowicz „Łasuch literacki”.
Sześć porcji należy przynieść w dniu konkursu.


Przykładowe zadania, z którymi będą się zmagać uczniowie:
a)  rozwiązywanie testów  dotyczących przeczytanej pozycji i biografii autorki – bez informacji o nagrodach i odznaczeniach.
b)  rozpoznawanie bohatera po opisie;
c)  wyjaśnianie mądrości życiowych wypowiadanych przez różne postacie;
d)  łączenie bohaterów w pary;
e)  wyjaśnienie znaczenia tytułu;
f)  przedstawienie w formie scenicznej wylosowanego fragmentu powieści.
• Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, laureaci dodatkowo nagrody książkowe, a opiekunowie podziękowania.
• Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 3) należy przesłać  do 29 kwietnia 2016 r. na jeden z adresów  mailowych:
• Wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczniów (załącznik nr 4), dostarczona w dniu konkursu.
• Przewidziano kolejne edycje konkursu w latach następnych.
• TERMIN:  11 maja 2016 r. godzina 9.00
• MIEJSCE:  Miejskie Centrum Kultury w Tychach , ul. Bohaterów  Warszawy 26
• ORGANIZATOR: Miejskie Centrum Kultury i Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Zespole Szkół nr 9 w Tychach, ul Zgrzebnioka 45. Telefon: 32 219 66 58
• W związku z ograniczonymi możliwościami lokalowymi o uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. W KONKURSIE WEŹMIE UDZIAŁ MAKSYMALNIE 11 DRUŻYN.
• Organizatorzy: Halina Stanisławska, Ewa Gembka i Anna Mądry.

H. Stanisławska

PALMA PIERWSZEŃSTWA

Podsumowanie wyników – I półrocze 2015/2016

E. Jezierska

PEJZAŻ ZIMOWY -"ZIMA NOCĄ”
Szkolny konkurs plastyczny dla klas I – III I OP


Szklana Zima nocą w puszystym futerku,
przez park przejechała srebrnymi saniami.
Sypnęła garść śniegu, krzewy oszroniła,
po granacie nieba wędrując z gwiazdami..

 

REGULAMIN KONKURSU
1. Cele konkursu:

 •  przedstawienie oczyma dzieci piękna zimowego krajobrazu,
 •  rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,
 •  integracja dzieci,
 • zachęcanie uczniów do twórczej ekspresji,
 •  popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
 •  rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację przyrody.

2. Uczestnicy.

 • W konkursie uczestniczą dzieci  z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – III.
 • Należy wytypować trzech reprezentantów z każdej klasy.
 • Prace oceniane będą w poszczególnych kategoriach wiekowych.

3. Temat pracy: „Zima nocą”.
4. Format pracy: A-3, technika plastyczna – dowolna.
5. Prace plastyczne są wykonywane w trakcie trwania konkursu z materiałów przyniesionych przez uczniów.
6. Praca powinna być opisana: imię i nazwisko, klasa
7. Prace należy złożyć do 5 lutego 2016 do sali nr 6

 

Organizatorzy konkursu: Urszula Pełka, Lucyna Malczewska, Janina Labryga, Elżbieta Radecka, Katarzyna Lamęcka, Ilona Stolarska.

ŁOŚ - SUPERKTOŚ
KONKURS KULINARNY
DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

I. Organizator:
mgr Ewa Pocięgiel
mgr Aleksandra Gralak

 

II. Cele konkursu:
• kształtowanie kreatywności i wyobraźni uczniów i rodziców,
• popularyzowanie idei integracji, współpracy.

III. Warunki uczestnictwa:
• konkurs jest skierowany do rodziców i uczniów klas VI SP
• zgłoszenia przyjmowane są do 10.12.2015 r. w formie elektronicznej - należy przesłać wiadomość do pani Aleksandry Gralak poprzez dziennik elektroniczny (www.synergia.librus.pl.).

• pierwsze 6 par (rodzic i dziecko) zostaje zakwalifikowanych do konkursu (3 pary – 6a, 3 pary – 6b)
• zadanie konkursowe: każda para (rodzic i dziecko) ozdabia jeden piernik
• tematyka: „Łoś - Superktoś”

IV. Termin i miejsce
• Pracownia kulinarna w Zespole Szkół nr 9 w Tychach (sala 17)
• Data 16.12.2015 r.
• Godzina: 19.00-19.30

V. Wyniki konkursu, nagrody:
• Wszystkie gotowe pierniki zostaną sfotografowane.
• Zdjęcia zostaną umieszczone na funpage’u szkoły (facebook), gdzie będzie można oddać swój głos na najładniejszą pracę.
• Konkurs na facebooku będzie trwał:17.12-23.12.2015 r.

Ewa Pocięgiel

 

Szkolny konkurs plastyczny  - ”Anioł na szczęście”

 
Organizator konkursu: 
SP 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 9  w Tychach  

 

Cele konkursu:
rozwijanie wyobraźni uczniów oraz zdolności artystycznych,
prezentacja i popularyzacja ekspresji plastycznej wśród uczniów
 
 
 
Zasady konkursu:
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZS nr 9.
 • Uczestnicy konkursu wykonują indywidualne prace plastyczne związane z tematem w formie płaskiej lub przestrzennej, techniką dowolną (prace wykonane plasteliną nie będą brały udziału w konkursie).
 • Każda praca konkursowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, wiekklasa.
 • Prace będą oceniane według następujących kryteriów: oryginalność pracy,pomysłowość, estetyka, wiek (klasy I- III, klasy IV-VI, gimnazjum)
 • Termin dostarczenia prac do pani Eweliny Błaszczuk: do 30.11.2015r.
 • Wyniki konkursu ogłoszone będą do 4.12.2015r.
 • Dyplomy i narody dla zwycięzców wręczone zostaną podczas bożonarodzeniowej uroczystości szkolnej.
 • Wszystkie anioły zostaną przekazane na szkolny kiermasz świąteczny.
 • Zgłoszenie prac do konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem autora jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich oraz pracy na rzecz Organizatora.

Zapraszamy !!!

Koordynatorzy: Elwira Pasternak, Ewelina Błaszczuk

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY - "ZINTEGROWANE TYCHY"

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów klas 1-6 zainteresowanych fofografiką do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem "Zintegrowane Tychy"

 

Szczegóły konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU - TURNIEJ O PALMĘ PIERWSZEŃSTWA

Konkurs będzie trwał od 1 października 2015r. do 31 maja 2016r.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 40
Konkurs ten służyć ma:

- idei pobudzania świadomego uczestnictwa społeczności uczniowskiej w życiu szkoły;

- integracji wszystkich uczniów i wzmacniania poczucia współodpowiedzialności za atrakcyjność szkoły;

- uczeniu pasji społecznikowskiej i aktywności społecznej;

- kształtowaniu umiejętności pracy grupowej i współdziałania;

- zachęcaniu uczniów do pracy nad sobą;

- stworzeniu warunków do efektywnej nauki i stymulowania rozwoju ucznia.

 

W konkursie biorą udział zespoły klasowe, które rywalizują ze sobą w kilku dyscyplinach, czego efektem jest zdobywanie punktów za:

 

L.p.

zakres

punkty

uwagi

osoba odpowiedzialna

1.

OSIĄGNIĘCIA
W NAUCE, FREKWENCJA

1-6

- posiadanie najwyższej średniej ocen               w szkole (punkty przyznawane pod koniec semestru)

A. Gralak

2.

ZORGANIZOWANIE IMPREZY
DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

2

- zaangażowanie całej klas

A. Mądry

2

- przygotowanie oprawy plastycznej
i muzycznej, ogólna ocena i wrażenia artystyczne

2

- reklama (promocja imprezy), artykuł do gazetki szkolnej, na stronę internetową             i dokumentacja fotograficzna;

3.

MAKULATURA

1-6

- wychowawca podaje ilość makulatury pani I. Sokołowskiej,

- ilość przeliczana na liczbę uczniów w klasie

I.Sokołowska

4.

OBUWIE ZMIENNE

3

wszyscy uczniowie mają założone obuwie

 

K. Lamęcka

2

1 osoba nie ma obuwia zmiennego

1

2 osoby nie mają obuwia zmiennego

0

więcej niż dwóch uczniów nie ma obuwia zmiennego

5.

STRÓJ GALOWY

Obowiązuje z okazji świąt: KEN, Odzyskania Niepodległości,

Bożego Narodzenia

3

wszyscy uczniowie mają założony strój galowy

A. Mądry

2

1 osoba nie ma stroju galowego

1

2 osoby nie mają stroju galowego

0

więcej niż dwóch uczniów nie ma stroju galowego

6.

OPINIA PEDAGOGA SZKOLNEGO
O KLASIE

0-6

- nienaganne zachowanie na lekcjach i na przerwach,
czyli szeroko pojęta kultura osobista uczniów w danej klasie. ( punkty przyznawane pod koniec semestru)

E. Błaszczuk

7.

CZYTELNICTWO

0-6

- zgodnie z miesięcznym zestawieniem,

-średnia liczba przeczytanych książek w klasie przypadająca na jednego ucznia

H. Stanisławska

8.

WYSTRÓJ SAL LEKCYJNYCH

- należy przygotować następujące dekoracje:

KEN do 09 października
11 listopada do 10 listopada
Bożonarodzeniowo-zimowa do 18 grudnia
Dzień Kobiet i Chłopaka do 6 marca
Wiosenno-wielkanocna do 22 marca -

3 Maja do 29 kwietnia

Dzień dziecka do 31 maja

Zakończenie roku szkolnego do 20 czerwca


 

E. Pasternak

 

Oceniamy jedynie prace wykonane przez uczniów.
Kryteria:

0-1

estetyka wykonania

0-1

różnorodność

0-1

pomysł/ ogólne wrażenie

9.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

punkty wyrażone liczbą uczniów osiągających wyniki sportowe
na szczeblu pozaszkolnym  /za miejsca 1 – 3/.

 

I. Szczepanek

10.

OSIĄGNIĘCIA KONKURSOWE

punkty wyrażone liczbą uczniów osiągających wyniki na pozaszkolnym szczeblu olimpiad przedmiotowych, konkursów wiedzy, laureatów konkursów szkolnych; dodatkowo dla klasy:
za tytuł laureata 3 pkt,
za tytuł finalisty – 2 pkt.

A. Gralak

B. Orzechowska

11.

DODATKOWE INICJATYWY WŁASNE

np. pieczenie ciast, wpłaty na RR

punkty dyrektorskie

12.

NOMINACJA

W KONKURSIE:
„ PER ASPERA
AD ASTRA”

punkty wyrażone liczbą uczniów nominowanych
w konkursie "Per Aspera ad Astra".

W. Rerich

Zespoły klasowe rywalizują o tzw. PALMĘ PIERWSZEŃSTWA, która jest tytułem honorowym i rodzajem nagrody przechodniej, przyznawanej na koniec roku szkolnego  przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 9.

 

Jednokrotna wygrana daje klasie prócz tytułu honorowego, wpis do kroniki szkolnej, prawo do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu zgody na organizację wycieczek np. zagranicznych, prawa do organizacji klasowej dyskoteki lub innych temu podobnych form.

 

Wygranie konkursu trzykrotnie przez trzy kolejne lata uprawnia do otrzymania nagrody specjalnej dyrektora szkoły ufundowanej w porozumieniu z Radą Rodziców szkoły.

E. Jezierska

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×