REGULAMIN XVII MIEJSKIEGO TURNIEJU ZESPOŁÓW  SZKOLNYCH W AEROBIKU - TYCHY  2018

 

I. Organizator: 

mgr Anna Klimczyk-Kijas, mgr Anna Mądry – Szkoła Podstawowa nr 40 w Tychach, ul. Zgrzebnioka 45

II. Termin i miejsce:
    Turniej odbędzie się 11 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 (9.30 – weryfikacja) w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Piłsudskiego w Tychach

III. Warunki uczestnictwa:
1.  W konkursie biorą udział zespoły liczące od 5-12 zawodniczek w następujących kategoriach:
      a) szkoły podstawowe (kl. IV – VI)
      b) szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi (kl. VII SP + I – II gim.)
      c) szkoły ponadpodstawowe

2. Obowiązuje pisemne zgłoszenie zespołu na drukach SZS  oraz  weryfikacja zawodniczek w dniu turnieju (legitymacja ucznia, zgoda rodziców na  uczestnictwo, przetwarzanie danych osobowych i publikacje wizerunku dziecka w mediach)

3. O kolejności startu decyduje losowanie.

4. Obowiązuje strój sportowy, obuwie zmienne.

5. Nie dopuszcza się zespołów mieszanych, tzn. zawodniczek z różnych szkół lub reprezentantek instytucji pozaszkolnych w jednej drużynie.

6. W związku z małą ilością zgłoszonych szkół organizator dopuszcza łączenie kategorii.

IV. Zgłoszenia:
Zapisy przyjmowane będą telefonicznie w Szkole Podstawowej nr 40 w Tychach, tel./fax.32 219 66 58 lub bezpośrednio u organizatorów Turnieju do 28. 03. 2018r. Przy zgłoszeniu proszę o podanie ilości zawodniczek (ze względu na sprawy organizacyjne proszę o potwierdzenie otrzymania informacji o Turnieju i zgłoszenie uczestnictwa w w/w terminie) 

V. Program:

1. Zespoły powinny przedstawić dowolną formę aerobiku, bez używania przebrań, rekwizytów i przyborów! Dopuszcza się rozwiązania choreograficzne i elementy Aerobiku Dance.

 2. Każdy zespół przygotowuje układ aerobikowy ( 180s – 240s), który prezentuje zarówno w I etapie (eliminacje) jak i w II etapie (finały - o ile się zakwalifikuje).

 3. Przed rozpoczęciem turnieju obowiązuje indywidualna rozgrzewka.

VI. Ocena prezentacji
System sędziowania polega na obserwacji, jest procesem porównawczym. Typowanie miejsc zespołów, na poziomie I etapu jak i w finałach, odbywa się w sposób tajny na posiedzeniach komisji.
W układzie zabrania się stosowania elementów preakrobatycznych typu: szpagaty, stania na rękach, przerzuty bokiem, salta, budowanie piramid itp.

VII. Postanowienia ogólne

Zespoły przynoszą podkłady muzyczne na płytach CD,. Opiekunowie grup odpowiadają za klucze do szatni. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione na terenie obiektu. Organizator zastrzega prawo do niniejszego regulaminu oraz do jego interpretacji.

Zapraszamy do uczestnictwa w imprezie kibiców: rodziny zawodniczek, zorganizowane grupy szkolne po zgłoszeniu do organizatora i tylko pod opieką dodatkowego nauczyciela.