Jesteś tutaj:

OGŁOSZENIA

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach 

ogłasza nabór na stanowisko opiekuna dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły


Charakterystyka stanowiska

Typ stanowiska : Pracownik obsługi
Nazwa stanowiska : Opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły
Poziom wykształcenia: zasadnicze zawodowe

 

Wymagania:

a) Niekaralność.

b) Zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

c) Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

d) Wysoka kultura osobista.

e) Odpowiedzialność.

 

Opis stanowiska:
Do zadań opiekuna dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły należeć będzie, przeprowadzanie uczniów Szkoły  Podstawowej nr 40 w Tychach przez jezdnię na ulicy Sikorskiego. W zakresie obowiązków będzie również pomoc porządkowych w szkole. Wymagane jest szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym,  Praca w godz 7.30 do 13.30. Umowa o pracę na okres próbny.

 

Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (kopie lub odpis)
d) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności (kopie)

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w  sekretariacie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Tychach, przy ul. Zgrzebnioka 45, do dnia 10 października 2017 r. do godz. 15:00 z dopiskiem ,,Oferta na stanowisko pracownika obsługi".

 

Opis procedury wyłaniania kandydata
Kandydaci spełniający wymagania podstawowe i dodatkowe zostaną zaproszeni  telefonicznie  na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzi dyrektor SP 40.

Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w  szkole.

Dokumenty niekompletne zostaną zwrócone właścicielom  drogą pocztową.

                                  
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               mgr W. Rerich

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×