Jesteś tutaj:

KALENDARZ

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
4 września 2017r.
(podstawa prawna: 
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
Dzień Komisji Edukacji Narodowej
(Dzień Nauczyciela)
14 października 2017r.
Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2017r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017r.
(podst. prawna:§ 3 ust.1 pkt 1 rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz.432 z późn.zm.)
Ferie zimowe

15-28 stycznia 2018r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

22 stycznia – 4 lutego 2018r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

29 stycznia – 11 lutego 2018r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

12-25 lutego 2018r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

(podst. prawna: §3 ust.1, pkt 2 rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz.432 z późn. zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna  29 marca – 3 kwietnia 2018r.
(podst. prawna: 
§ 3 ust.1,  pkt.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Egzamin gimnazjalny

1. część humanistyczna  – 18 kwietnia 2018 r. (środa)  
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego - 15 czerwca 2018r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 15 czerwca 2018r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 22 czerwca 2018r.

 

(podst. prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.); § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

Egzamin gimnazjalny (termin dodatkowy)

1. część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (wtorek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 22 czerwca 2018r.
(podst. prawna: § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.
(podst. prawna: §3 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji rokuszkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×