Jesteś tutaj:

KALENDARZ

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno – wychowawczych

 

1 września 2020r.

 

Podstawa prawna§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Dzień Komisji Edukacji Narodowej
(Dzień Nauczyciela)
14 października 2020r.
Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2020r.
Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2020r.

 

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 1 rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz.432 z późn.zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ferie zimowe

15 - 28 lutego 2021r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

25 stycznia - 7 lutego 2021r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.
 
18 - 31 stycznia 2021r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 
1 – 14 lutego 2021r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
 

Podstawa prawna: §3 ust.1, pkt 2 rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz.432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021r.

 

Podstawa prawna: § 3 ust.1,  pkt.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Egzamin ósmoklasisty

 

Egzamin z języka polskiego - 25 maja 2021r.- wtorek - godz. 9:00
Egzamin z matematyki - 26 maja 2021r. - środa - godz. 9:00
Egzamin z języka obcego nowożytnego - 27 maja 2021r. - czwartek - godz. 9:00

 

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

Egzamin ósmoklasisty - termin dodatkowy

 

Egzamin z języka polskiego - 16 czerwca 2021r. - środa - godz. 9:00
Egzamin z matematyki - 17 czerwca 2021r. - czwartek - godz. 9:00
Egzamin z języka obcego nowożytnego - 18 czerwca 2020r. - piątek - godz.9:00

 

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

25 czerwca 2021r.

 

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ferie letnie

 

26 czerwca - 31 sierpnia 2021r.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×