Jesteś tutaj:

KALENDARZ

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno – wychowawczych

 

4 września 2023r. (poniedziałek)

 

Podstawa prawna§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Dzień Komisji Edukacji Narodowej
(Dzień Nauczyciela)
14 października 2023r. (sobota)
Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2023r. (sobota)
Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2023r.

 

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 1 rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz.432 z późn.zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ferie zimowe
 

15 - 28 stycznia 2024r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 

22 stycznia - 4 lutego 2024r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

 

29 stycznia - 11 lutego 2024r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 

12 – 25 lutego 2024r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

Podstawa prawna: §3 ust.1, pkt 2 rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz.432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Wiosenna przerwa świąteczna

 

28 marca – 2 kwietnia 2024r.

 

Podstawa prawna: § 3 ust.1,  pkt.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Egzamin ósmoklasisty

Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

język polski -  14 maja 2024 r. (wtorek) - godz. 9:00
matematyka - 15 maja 2024 r.  (środa) - godz. 9:00
język obcy nowożytny - 16 maja 2024 r. (czwartek) - godz. 9:00

 

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

Egzamin ósmoklasisty - termin dodatkowy

Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

język polski - 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) - godz. 9:00
matematyka - 11 czerwca 2024 r. (wtorek) - godz. 9:00
język obcy nowożytny - 12 czerwca 2024 r. (środa) - godz. 9:00

 

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); §5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

21 czerwca 2024r.

 

Podstawa prawna: §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ferie letnie

 

22 czerwca - 31 sierpnia 2024r.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×