Jesteś tutaj:

LOGOPEDA

                                          GODZINY PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO 

                       W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 

mgr Renata Petroniec

PONIEDZIAŁEK

1200 - 1715

WTOREK

1135 - 1645

ŚRODA
1100 - 1715

CZWARTEK

  1100 - 1620 
PIĄTEK   1045 - 1745

 

 

GABINET LOGOPEDY SZKOLNEGO

„Należy do dobrego wychowania dzieci, ażeby dobrze wykształcić narzędzie mowy,
ażeby dzieci nauczyć każde słowo doskonale, wyraźnie i czysto wymawiać. I to będzie
pierwsza nauką, którą dzieci powinny odebrać od matki, ojca i wychowawców”
J.Śniadecki, 1805r.

 

Na całokształt rozwoju dziecka, a w szczególności na jego powodzenie w szkole w dużej mierze wpływa mowa. Mowa, będąca dźwiękowym porozumiewaniem się ludzi, jest atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala wyrazić swoje myśli, opinie, uczucia i spostrzeżenia. Wpływa na kształtowanie się osobowości.

 

Każde dziecko chciałoby mówić poprawnie gdyż zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiągnięcie sukcesów szkolnych, zakłócają relacje społeczne, obniżają samoocenę.

W przezwyciężaniu tych trudności towarzyszy dzieciom logopeda szkolny.

 

Zadania logopedy w naszej szkole:

    - Zapoznanie się z orzeczeniami PPP o potrzebie kształcenia specjalnego pod kątem wskazań do terapii logopedycznej.

    - Konsultacje z pedagogiem, wychowawcami i pedagogami specjalnymi w celu wyselekcjonowania dzieci z zaburzeniami mowy.

    - Spotkania z rodzicami dzieci wymagających diagnozy logopedycznej, uzgodnienie warunków terapii.

    - Prowadzenie badań logopedycznych i opracowanie diagnozy funkcjonalnej.

    - Opracowanie indywidualnych planów terapii.

    - Prowadzenie terapii logopedycznej.

    - Konsultacje z rodzicami, udzielanie instruktażu, przekazywanie wskazań do pracy w domu.

    - Okresowe konsultacje z nauczycielami pracującymi z dziećmi objętymi opieką logopedyczną.

    - Przygotowywanie pomocy logopedycznych do terapii.

    - Doskonalenie własne; śledzenie wydawnictw logopedycznych i psychologicznych, udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

    - Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

    - Współpraca z logopedami innych placówek obejmujących opieką logopedyczną dzieci z naszej szkoły.

 

Kto jest objęty terapią logopedyczną?


W każdym roku szkolnym terapią logopedyczną objęci są uczniowie klas od I –VI klasy posiadający orzeczenie ze wskazaniem do terapii logopedycznej oraz uczniowie z zaburzonym rozwojem mowy kontynuujący terapię. Zajęcia logopedyczne mają formę indywidualną, realizowane są jeden raz w tygodniu, czas ich trwania uzależniony jest od rodzaju i głębokości zaburzenia oraz możliwości dziecka i wynosi od 30- 45 minut.
 

Zofia Surdziel

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×