Jesteś tutaj:

RADA RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi

im. gen. J. Ziętka w Tychach

 
Szanowni Rodzice!
 
Informujemy, iż zostały ustalone składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 w następujących wysokościach:
 
jeśli do Szkoły Podstawowej nr 40 w Tychach (oddział przedszkolny, szkoła podstawowa, oddziały gimnazjalne) uczęszcza:
 
1 dziecko – wpłata wynosi 40zł

2 dzieci – wpłata wynosi po 30zł za każdego ucznia

3 i więcej dzieci - wpłata wynosi po 20zł na każdego ucznia

 

Wpłat można dokonywać u skarbników poszczególnych klas, w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców

 

NR KONTA Rady Rodziców: 31 1240 1330 1111 0010 7500 8612 


Wpłaty mogą być całościowe lub rozłożone na raty.

Zachęcamy do wpłat, gdyż środki finansowe zgromadzone na koncie RR w znakomitej większości „wracają” do uczniów w postaci nagród, dofinansowania imprez szkolnych, pokrycia kosztów przewozu na konkursy i imprezy organizowane poza szkołą, zakupu drobnego doposażenia klas itp. (szczegóły w rozliczeniach rocznych dostępnych na stronach internetowych).

 

 

Rada Rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły. Składa się z przedstawicieli rad oddziałowych, czyli tzw. „trójek klasowych”, wybranych przez rodziców uczniów każdej klasy w głosowaniu tajnym.

Rada rodziców reprezentuje rodziców w kontaktach z:
a) dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną i samorządem szkolnym,
b) gminą (czyli organem założycielskim szkoły),
c) kuratorium (czyli organem sprawującym nad szkoła nadzór pedagogiczny),
d) innym radami rodziców.

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi
w Tychach w roku szkolnym 2018/2019
 
Pan Michał Rutecki - przewodniczący Rady Rodziców
Pani Anna Smołuch - zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
Pani Agnieszka Wojtal – skarbnik Szkoły Podstawowej nr 40 w Tychach
Pani Aleksandra Studniarz - sekretarz Rady Rodziców

 

 
Rozliczenie środków finansowych RR - rok szkolny 2013/2014
Rozliczenie środków finansowych RR - rok szkolny 2012/2013
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×