Jesteś tutaj:

RADA RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi

im. gen. J. Ziętka w Tychach

Szanowni Rodzice!
 
 
Informujemy, iż zostały ustalone składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 w następujących wysokościach:
 
jeśli do Szkoły Podstawowej nr 40 w Tychach (oddział przedszkolny, szkoła podstawowa) uczęszcza:
 
1 dziecko – wpłata wynosi 40zł 

2 dzieci – wpłata wynosi po 30zł za każdego ucznia

3 i więcej dzieci - wpłata wynosi po 20zł na każdego ucznia

 

Wpłat można dokonywać u skarbników poszczególnych klas, w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców

Wykonując płatność przelewem, w treści należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza.

 

NR KONTA RADY RODZICÓW

11 1240 1330 1111 0010 9768 2140


Wpłaty mogą być całościowe lub rozłożone na raty.

Zachęcamy do wpłat, gdyż środki finansowe zgromadzone na koncie RR w znakomitej większości „wracają” do uczniów w postaci nagród, dofinansowania imprez szkolnych, pokrycia kosztów przewozu na konkursy i imprezy organizowane poza szkołą, zakupu drobnego doposażenia klas itp. (szczegóły w rozliczeniach rocznych dostępnych na stronach internetowych).

 

 

Rada Rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły. Składa się z przedstawicieli rad oddziałowych, czyli tzw. „trójek klasowych”, wybranych przez rodziców uczniów każdej klasy w głosowaniu tajnym.

Rada rodziców reprezentuje rodziców w kontaktach z:
a) dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną i samorządem szkolnym,
b) gminą (czyli organem założycielskim szkoły),
c) kuratorium (czyli organem sprawującym nad szkoła nadzór pedagogiczny),
d) innym radami rodziców.

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi
w Tychach w roku szkolnym 2022/2023
 
Pan Michał Rutecki - przewodniczący Rady Rodziców
Pan Marcin Gołka - zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
Pani Anna Mazurczyk - skarbnik Szkoły Podstawowej nr 40 w Tychach
 
 
 
 
W razie potrzeby skorzystania z ubezpieczenia, proszę korzystać z poniższych informacji.
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
Ulotka z zakresem ubezpieczenia
 Jak zgłosić szkodę
Druk zgłoszenia roszczenia
 
 
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×