Jesteś tutaj:

RADA RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi

im. gen. J. Ziętka w Tychach

 
Szanowni Rodzice!
 
Informujemy, iż zostały ustalone nowe składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 w następujących wysokościach:
 
jeśli do Szkoły Podstawowej nr 40 w Tychach (oddział przedszkolny, szkoła podstawowa, oddziały gimnazjalne) uczęszcza:
 
1 dziecko – wpłata wynosi 40zł

2 dzieci – wpłata wynosi po 30zł za każdego ucznia

3 i więcej dzieci - wpłata wynosi po 20zł na każdego ucznia

 

Wpłat można dokonywać u skarbników poszczególnych klas, w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców

 

NR KONTA Rady Rodziców: 31 1240 1330 1111 0010 7500 8612 

UWAGA, nastąpiła zmiana numeru konta Rady Rodziców!!!

Wpłaty mogą być całościowe lub rozłożone na raty.

Zachęcamy do wpłat, gdyż środki finansowe zgromadzone na koncie RR w znakomitej większości „wracają” do uczniów w postaci nagród, dofinansowania imprez szkolnych, pokrycia kosztów przewozu na konkursy i imprezy organizowane poza szkołą, zakupu drobnego doposażenia klas itp. (szczegóły w rozliczeniach rocznych dostępnych na stronach internetowych).

 

 

Rada Rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły. Składa się z przedstawicieli rad oddziałowych, czyli tzw. „trójek klasowych”, wybranych przez rodziców uczniów każdej klasy w głosowaniu tajnym.

Rada rodziców reprezentuje rodziców w kontaktach z:
a) dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną i samorządem szkolnym,
b) gminą (czyli organem założycielskim szkoły),
c) kuratorium (czyli organem sprawującym nad szkoła nadzór pedagogiczny),
d) innym radami rodziców.

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi
w Tychach w roku szkolnym 2017/2018
 

Pan Dawid Kurdziel - przewodniczący Rady Rodziców SP w Tychach
Pani Agnieszka Wojtal – skarbnik Szkoły Podstawowej nr 40 w Tychach

W skład prezydium weszli również:

Pani Anna Dzienniak
Pani Sylwia Żak
Pan Michał Rutecki

 

Regulamin Rady Rodziców

Ubezpieczenie uczniów ZS nr 9 w Tychach w roku szkolnym 2017/2018
 
Rozliczenie środków finansowych RR - rok szkolny 2013/2014
Rozliczenie środków finansowych RR - rok szkolny 2012/2013

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×