Jesteś tutaj:

REKRUTACJA 2021/2022

Szanowni Państwo. Pełna informacja o kryteriach rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/22 jest opublikowana na stronach:
 
 
 
 
 
 
 
Rekrutacja do klas pierwszych

 

8 lutego 2021 roku rozpoczęły się zapisy uczniów do klas pierwszych

na rok szkolny 2020/2021

 

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny stronie https://sp-tychy.nabory.pl/  a następnie wydrukować, podpisać i złożyć formularz w sekretariacie szkoły obwodowej.


Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.
 

NABÓR DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej, w przypadku gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I następujących szkół:


• Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach – oddziały usportowione
• Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach


Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do ww. szkół jest uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawnościowej fizycznej i/lub uzdolnień muzycznych.
Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy w terminie od 8-26 lutego 2021 roku wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU, wydrukować formularz i złożyć w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu.
We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

 

Kryterium
zgodnie z  Uchwałą nr XLIV/723/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. Liczba punktów
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły / oddziału przedszkolnego / przedszkola w zespole 10 pkt
Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

 

W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w której dziecko dotychczas uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym należy wypełnić i złożyć w sekretariacie tej szkoły podstawowej WNIOSEK.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  22.03.2021 r. do godz. 10:00


Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie do 24.03.2021 r. do godz. 15:00.               

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 25.03.2021 r. do godz. 10:00                                                                                                                                                                                                                               
W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy zalogować się ponownie do systemu, wydrukować ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć go w sekretariacie tej szkoły, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  23.03.2021 r. godz. 10:00

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzic/opiekun prawny dziecka z orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do szkoły, którą jest zainteresowany.

 
Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, należy mieć na uwadze, że dziecko takie bierze udział w rekrutacji na ogólnych zasadach. Można również dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej.
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×