Jesteś tutaj:

REKRUTACJA 2024/2025

Szanowni Państwo. Pełna informacja o kryteriach rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych - prowadzonych przez Miasto Tychy - na rok szkolny 2024/2025 będzie opublikowana na stronach:
 

http://www.oswiata.tychy.pl

https://sp-tychy.nabory.pl - klasy 1

 

 ZARZĄDZENIE NR 0050/8/24 PREZYDENTA MIASTA TYCHY Z 5.01.2024

 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

 

 
OBOWIĄZEK SZKOLNY

 

Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2017), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2024r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, bądź posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

ZAPISY DO SZKÓŁ

 

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka wystarczy, że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA i złożycie go w sekretariacie szkoły obwodowej. 

 

Wypełniony w systemie formularz ZGŁOSZENIA należy wydrukować i po podpisaniu złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

 

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

 

TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 

ETAPY REKRUTACJI

TERMINY

Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ/WNIOSKÓW o przyjęcie kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły

od 13 lutego 2024r.

od godz. 8:00

 do 29 lutego 2024r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

22 marca 2024r.

do godz. 14:00

Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania do danej szkoły.

do 3 kwietnia 2024r.

 do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

3 kwietnia 2024r.

do godz.15:00

 

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.NABÓR DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

 

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. 

 

W sytuacji, gdy wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I w:

  • Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach
  • Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach
  • lub do szkoły „pozaobwodowej” (np. w sytuacji, gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza) należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU, wydrukować formularz WNIOSKU i złożyć w szkole wpisanej na pierwszym miejscu w terminie:

 

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

 

Kryterium
zgodnie z  Uchwałą nr XLIV/723/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018r. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły/oddziału przedszkolnego/przedszkola -10 pkt

 

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona tylko w przypadku, gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, po zakończeniu rekrutacji podstawowej i będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

 

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy skontaktować się z sekretariatem szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć ZGŁOSZENIE w tej szkole, w której dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce.

 

 

 

ZAPISY KANDYDATÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

 

Rodzic dziecka z orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do szkoły z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany.

 

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, należy mieć na uwadze, że dziecko bierze udział w rekrutacji na ogólnych zasadach. Można również dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej.

 

UWAGA!  W przypadku braku dostępu do Internetu/braku możliwości wydruku prosimy o telefoniczne skontaktowanie się z sekretariatem szkoły I wyboru.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×