Jesteś tutaj:

REKRUTACJA 2023/2024

Szanowni Państwo. Pełna informacja o kryteriach rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 jest opublikowana na stronach:
 
 
 
 
 
 
 
Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

 

 

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach - rok szkolny 2023-2024

 

 

 

 

 

  WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ORGANIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 40 W TYCHACH  W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 

Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2016), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2023r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, bądź posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

ZAPISY DO SZKÓŁ

 

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA i złożycie go w sekretariacie szkoły obwodowej. 

 

Wypełniony w systemie formularz ZGŁOSZENIA należy wydrukować i po podpisaniu złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

 

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

 

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie

od 6 lutego 2023r. godz. 8:00 do 24 lutego 2023r. do godz. 15:00

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.NABÓR DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

 

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. 

 

W sytuacji, gdy wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I w:

  • Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach
  • Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach
  • lub do szkoły „pozaobwodowej” (np. w sytuacji, gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza) należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU, wydrukować formularz WNIOSKU i złożyć w szkole wpisanej na pierwszym miejscu w terminie:

 od 6 lutego 2023r. godz. 8:00 do  24 lutego 2023r. do godz. 15:00

 

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

 

Kryterium
zgodnie z  Uchwałą nr XLIV/723/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły/oddziału przedszkolnego/przedszkola -10 pkt

 

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona tylko w przypadku, gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, po zakończeniu rekrutacji podstawowej i będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

 

ZAPISY DO SZKOŁY PROWADZĄCEJ ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 

W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w której dziecko dotychczas uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym należy wypełnić i złożyć w sekretariacie tej szkoły podstawowej WNIOSEK.

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

24 marca 2023r. godz. 14:00

 

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie do

30 marca 2023 r. do godz. 15:00.

 

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy skontaktować się z sekretariatem szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć ZGŁOSZENIE w tej szkole, w której dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce.

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

3 kwietnia 2023r. do godz. 15:00

 

ZAPISY KANDYDATÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

 

Rodzic dziecka z orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do szkoły z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany.

 

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, należy mieć na uwadze, że dziecko bierze udział w rekrutacji na ogólnych zasadach. Można również dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej.

 

UWAGA!  W przypadku braku dostępu do Internetu/braku możliwości wydruku prosimy o telefoniczne skontaktowanie się z sekretariatem szkoły I wyboru.

 

 
 
REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
 
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×