Jesteś tutaj:

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

REGULAMIN DUŻEJ I MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
ORAZ PRZEBYWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA TERENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH SP - 40

 
1. Do sal gimnastycznych oraz pomieszczeń przeznaczonych na lekcje wf uczniowie wchodzą wyłącznie w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia.    
2. Na sali gimnastycznej obowiązuje wyłącznie czyste obuwie zmienne: tenisówki, trampki, obuwie halowe.
3. Przed zajęciami w-f uczniowie przebierają się w szatni wskazanej im przez nauczyciela.
4. Przed rozpoczęciem zajęć dyżurny uczeń zamyka szatnię na klucz i oddaje go nauczycielowi.
5. Wszystkie wartościowe przedmioty(pieniądze, biżuteria, zegarki, klucze, telefony komórkowe i inne) uczniowie zabierają ze sobą na zajęcia.      
6. Nauczyciel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 7. Podczas lekcji uczniowie nie wychodzą z sali gimnastycznej.
 8. Podczas zajęć w-f surowo zabrania się żucia gumy.
 9. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego.
10. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na lekcji w-f wykonują prace porządkowe na terenie szkolnych obiektów sportowych.
11. W czasie przerw uczniowie opuszczają szatnie i teren obiektów sportowych.
12. Za celowe i świadome niszczenie sprzętu sportowego przez ucznia - materialnie odpowiedzialni są rodzice (opiekunowie) tego ucznia.

Anna Lackorzyńska, Iwona Szczepanek

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×