Jesteś tutaj:

Test umiejętności trzecioklasisty

 Diagnoza przedmiotowa dla szkół podstawowych umożliwia badanie poziomu osiągnięć oraz obserwację postępów uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w obowiązującej podstawie programowej z pomocą zestawu miarodajnych, stale doskonalonych narzędzi diagnostycznych. Wyniki diagnozy pozwalają w przemyślany i skuteczny sposób dobrać dla każdego ucznia materiały służące rozwijaniu lub kształtowaniu umiejętności w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb edukacyjnych. 

 

Celem  badania  jest dostarczenie  informacji  nauczycielom edukacji  wczesnoszkolnej o tym, jak dzieci myślą, jak radzą sobie w  znanych i w nowych sytuacjach. Zadania są celowo tak zaplanowane, żeby wykraczały poza to, co dzieci ćwiczyły na lekcjach, ale jednocześnie tak, by uczniowie mogli poradzić sobie z problemem „na piechotę”. Samo badanie nie jest oczywiście oderwane od obowiązującej podstawy programowej. 

 

 

Badanie dostarcza szkołom:


a) wysokiej jakości narzędzia do rzetelnego badania umiejętności uczniów kończących klasę trzecią,
 

b) danych pozwalających na ocenę poziomu opanowania podstawowych umiejętności z języka polskiego i matematyki uczniów w odniesieniu do wyników badanej populacji,
 

c) wskazań do interpretacji uzyskanych wyników i wykorzystania jej w praktyce dydaktycznej na I etapie kształcenia oraz materiałów dotyczących refleksji nad podejściem do rozwijania umiejętności uczniów.

 

Życzymy naszym uczniom pewności siebie, wiary we własne możliwości oraz łatwych zadań.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×