Jesteś tutaj:

OPŁATY ZA OBIADY

WRZESIEŃ   2023

 

Cena 1 obiadu wynosi: 5,20


Koszt żywienia zależy od liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

Liczba dni x 5,20zł = kwota za obiady*
 
 
PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO DO DNIA 15 KAŻDEGO NASTĘPNEGO MIESIĄCA LUB PŁACIĆ W ODDZIAŁACH BANKU NA PODANY PONIŻEJ RACHUNEK BANKOWY
 
PKO SA: 83 1240 1330 1111 0010 7500 8452 
 
 
W treści przelewu należy wpisać:

wpłata za obiady /klasa /imię i nazwisko dziecka /za miesiąc ……………..…….

Za termin dokonania płatności uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

 

Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać w dniu ich nieobecności, do godziny 8.15, dzwoniąc lub wysyłając sms na numer telefonu 885 908 822 lub na (32) 219 66 58 wew. 29 lub przesyłając wiadomość do pani intendentki poprzez dziennik elektroniczny, ewentualnie pisząc na adres mailowy: obiadyszkolne@gmail.com.

 

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.


Jeśli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu, zawodach, konkursach itp.), to odwołanie obiadu leży po stronie Rodzica.
 

Szczegółowe dane na temat kwoty wpłaty będą przesyłane Rodzicom poprzez dziennik elektroniczny w terminie do 5 dnia bieżącego miesiąca.

 


 


Rodzice/opiekunowie prawni, których dzieci będą korzystały z obiadów wydawanych w stołówce, zobowiązani są do podpisania i złożenia wypełnionej umowy obiadowej. Umowę można pobrać ze strony internetowej szkoły.

 

Wypełnione umowy należy składać w wyznaczonym miejscu przy woźniówce lub przekazać przez dziecko wychowawcy klasy. Sekretariat nie będzie przyjmować wypełnionych umów.

 

UMOWA 

 
TELEFONY KONTAKTOWE:
komórkowy: 885 908 822
stacjonarny: (32) 219 66 58 wew. 29     
 
 
 
Edyta Świetlik- intendentka
 
 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Informujemy o uruchomieniu możliwości wykonać opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz za obiady (stołówki) w systemie WizjaNet.

Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy Ministerstwem Cyfryzacji wdrożyła dostępny dla klientów jednostek administracji publicznej, pozwalający na opłacenie przez internet m.in. opłat, o których mowa powyżej.

Płatności są realizowane w systemie szybkich płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego klienta na rachunek urzędu.

Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów.

Od klienta (rodzica/opiekuna) pobierana jest jednorazowo prowizja w wysokości 0,59 zł.

Informacja o doliczeniu prowizji jest wyświetlana w momencie przekierowania na stronę płatności online, przed wyborem banku.

Płatności można nadal dokonywać w dotychczasowy sposób

 
 
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×