Jesteś tutaj:

OPŁATY ZA OBIADY

WRZESIEŃ   2018

 

Obiady  będą wydawane od  10.09.2018 roku

 

Cena 1 obiadu wynosi: 4,00


Całkowity koszt żywienia zależy od ilości dni żywieniowych w danym miesiącu.

Ilość dni x 4,00zł = kwota za obiady*
 
PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO DO DNIA 15 KAŻDEGO NASTEPNEGO MIESIĄCA LUB PŁACIĆ W ODDZIAŁACH BANKU NA PODANY PONIŻEJ RACHUNEK BANKOWY
 
PEKAO SA : 83 1240 1330 1111 0010 7500 8452 
 
 
W treści przelewu należy wpisać:

wpłata za obiady /klasa / imię i nazwisko dziecka /za miesiąc………………………..…….

Za termin dokonania płatności uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

 

Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać w bieżącym dniu do godziny 8.15 dzwoniąc pod numer telefonu (32) 219 66 58 wew. 29 lub przesyłając informację do intendenta poprzez dziennik elektroniczny, ewentualnie pisząc na adres mailowy: obiadyszkolne@gmail.com.

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.


Jeśli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu, zawodach, konkursach itp.), to odwołanie obiadu leży po stronie Rodzica.
 

Szczegółowe dane na temat kwoty wpłaty będą przesyłane Rodzicom poprzez dziennik elektroniczny w terminie do 5 dnia bieżącego miesiąca.
  

Rodzice/opiekunowie prawni, których dzieci będą korzystały z obiadów wydawanych w stołówce w roku szkolnym 2018/2019, zobowiązani są do podpisania i złożenia wypełnionej umowy obiadowej. 

 

Wypełnione umowy należy składać w sekretariacie szkoły najpóźniej do 5.09.2018roku. 

 

 UMOWA 
TELEFON: (32) 219 66 58 wew. 29     
 
 
 
Edyta Świetlik- intendentka

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×