Jesteś tutaj:

OPŁATY ZA OBIADY

WRZESIEŃ   2020

 

Cena 1 obiadu wynosi: 4,00


Całkowity koszt żywienia zależy od ilości dni żywieniowych w danym miesiącu.

Ilość dni x 4,00zł = kwota za obiady*
 
PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO DO DNIA 15 KAŻDEGO NASTEPNEGO MIESIĄCA LUB PŁACIĆ W ODDZIAŁACH BANKU NA PODANY PONIŻEJ RACHUNEK BANKOWY
 
PEKAO SA : 83 1240 1330 1111 0010 7500 8452 
 
 
W treści przelewu należy wpisać:

wpłata za obiady /klasa / imię i nazwisko dziecka /za miesiąc………………………..…….

Za termin dokonania płatności uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

 

Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać w bieżącym dniu do godziny 8.15 dzwoniąc pod numer telefonu (32) 219 66 58 wew. 29 lub przesyłając informację do intendenta poprzez dziennik elektroniczny, ewentualnie pisząc na adres mailowy: obiadyszkolne@gmail.com.

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.


Jeśli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu, zawodach, konkursach itp.), to odwołanie obiadu leży po stronie Rodzica.
 

Szczegółowe dane na temat kwoty wpłaty będą przesyłane Rodzicom poprzez dziennik elektroniczny w terminie do 5 dnia bieżącego miesiąca.
  

Rodzice/opiekunowie prawni, których dzieci będą korzystały z obiadów wydawanych w stołówce w roku szkolnym 2019/2020 zobowiązani są do podpisania i złożenia wypełnionej umowy obiadowej. 

Umowę można pobrać ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu oraz intendentki.

Wypełnione umowy należy składać u intendentki najpóźniej do 4.09.2019roku. 

Sekretariat nie będzie przyjmować wypełnionych umów.

 

 UMOWA 
TELEFON: (32) 219 66 58 wew. 29     
 
 
 
Edyta Świetlik- intendentka
 
 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Informujemy o uruchomieniu możliwości wykonać opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz za obiady (stołówki) w systemie WizjaNet.

Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy Ministerstwem Cyfryzacji wdrożyła dostępny dla klientów jednostek administracji publicznej, pozwalający na opłacenie przez internet m.in. opłat, o których mowa powyżej.

Płatności są realizowane w systemie szybkich płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego klienta na rachunek urzędu.

Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów.

Od klienta (rodzica/opiekuna) pobierana jest jednorazowo prowizja w wysokości 0,59 zł.

Informacja o doliczeniu prowizji jest wyświetlana w momencie przekierowania na stronę płatności online, przed wyborem banku.

Płatności można nadal dokonywać w dotychczasowy sposób

 
 
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×