Jesteś tutaj:

KONKURSY ŚWIETLICOWE

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

KONKURS - BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK

 

26 listopada 2018 roku uczniowie: Wiktor Paruch i Piotr Węgrzyk reprezentowali naszą szkolną świetlicę w międzyświetlicowym konkursie wiedzy o bezpieczeństwie w domu, w szkole i na ulicy pt. „Bezpieczny Świetliczak” (edycja X).

 

Konkurs organizowany był przez Szkołę Podstawową nr 18 w Tychach. W konkursie brało udział 5 drużyn  z tyskich szkół.

 

 

 

Zadaniem uczestników było między innymi:


• odpowiedzieć czy przedstawione twierdzenie jest prawdziwe czy fałszywe;
• do ilustracji z rowerem dorysować i dopisać przedmioty, niezbędne dla bezpieczeństwa rowerzysty;
• rozwiązać zagadkę
• wyjaśnić co znaczy wylosowany znak drogowy,
• napisać numery alarmowe,
• ułożyć rozsypankę obrazkową.

 

  

 

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie naszej szkoły.
Tradycyjnie konkurs zakończony został krótkimi zajęciami plastycznymi (wykonaniem słonia) oraz poczęstunkiem.

Elżbieta Radecka

ŚWIETLICOWY KONKURS  - „BEZPIECZNY NA DRODZE, W SZKOLE I W ŚWIETLICY”

 

10 października 2018 roku odbył się IX Świetlicowy, Drużynowy Konkurs „Bezpieczny na drodze, w szkole i w świetlicy”. Wzięło w nim udział 6 trzyosobowych drużyn. Uczestnicy konkursu stanęli przed zadaniami związanymi z bezpiecznym poruszaniem się po drodze, sprawdzającymi ich wiedzę dotyczącą zasad panujących w świetlicy oraz szkole.

 

  

 

Mieli okazję do sprawdzenia swojego refleksu i szybkości, a także do wykazania się znajomością nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej. Widownia wspaniale dopingowała, brawami i okrzykami, swoim faworytom.

 

 

 

 A oto zwycięscy konkursu

 

 

I MIEJSCE:
Pańszczyk Kamila 1a
Pańszczyk Ewa 4a
Jesionek Jagoda 4a

 

II MIEJSCE:
Kubiś Łucja 1b
Gocal Emilia 4a
Wiertelak Natalia 4a

 

III MIEJSCE:
Alan Demczuk 1a
Filip Ratajczyk 2a
Bartek Bartodziej 4a

E.Radecka

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

WZOROWY ŚWIETLIK

 

Grzeczność, bycie koleżeńskim, pracowitym i aktywnym jest nagradzane w świetlicy przez cały rok. Czerwone lub czarne serduszka są wpisywane dzieciom przez wszystkich nauczycieli. Co miesiąc wybierani są najlepsi uczniowie. Konkurs pozwala się dzieciom zmienić. Na zakończenie roku szkolnego, następuje podsumowanie zebranych serduszek. W specjalnie przygotowanym sklepiku uczniowie wymieniają serduszka na nagrody.

 

  

A było w czym wybierać:  bilet do Parku Linowego, porcja lodów w Promenadzie, pendraive, gry planszowe, notesy, cukierki i wafelki z Oblatów, kolorowanki, drobne niespodzianki, po prostu„ dla każdego coś miłego”. 96 "świetlików" zostało nagrodzonych, gratulujemy wszystkim uczestnikom zabawy. Dziękujemy Rodzicom za uatrakcyjnienie oferty nagrodowej, niech bycie grzecznym jest dla dzieci przyjemnne i miłe.

K. Lewicka

Rozstrzygnięcie konkursu świetlicowego

POCZTÓWKA Z WAKACJI


W październiku 2017 roku odbyło się ogłoszenie i wręczenie nagród zwycięzcom w konkursie pt. „Pocztówka w wakacji”.

Laureatami konkursu zostały:

 

I miejsca: EMILIA GOCAL - klasa 3a i  MARYSIA KOZŁOWSKA - klasa 4c
 

 

Wyróżnienia:
AMELKA LIPIŃSKA  - klasa 2b i KSAWERY PISKORZ  - klasa 3d

 

Elżbieta Radecka

VIII ŚWIETLICOWY, DRUŻYNOWY KONKURS  
„Bezpieczny na drodze,w szkole i w świetlicy”

 

Organizator konkursu:
Świetlica w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi

 

Cele:
• propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się dziecka jako uczestnika ruchu drogowego
• popularyzowanie znajomości bezpiecznego zachowania się w szkole oraz zasad obowiązujących w niej
• utrwalenie znajomości zasad i regulaminu świetlicy szkolnej
• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej

 

 

Termin:

4.11.2017, piątek; godzina 13.45-14.50
 

 

Zasady uczestnictwa:

• W konkursie biorą udział drużyny składające się z 3 osób, w tym 1 uczeń klasy I.
• Jeżeli w dniu konkursu drużyna będzie niekompletna (brak obecności któregoś z zawodników) nie weźmie udziału w konkursie.
• Uczestnicy zgłaszają się do konkursu wpisując się na dostępną w świetlicy listę. Termin zapisu - wtorek 31.10.2017
• Konkurs zorganizowany jest w formie zmagań drużynowych.
• Przed drużynami zostaną postawione zadania teoretyczne i praktyczne dotyczące bezpieczeństwa w świetlicy, w szkole i na drodze.
• Każde zadanie będzie oceniane punktowo.
• Zwycięstwo odniesie drużyna, która łącznie zdobędzie najwięcej punktów.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do pani Elżbiety Radeckiej.

E. Radecka

POCZTÓWKA Z WAKACJI - KONKURS ŚWIETLICOWY

 

Przypominam o ogłoszonym w czerwcu wakacyjnym konkursie pod hasłem  - „Pocztówka z wakacji”.

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczestników grupy świetlicowej. Polega na przysłaniu do świetlicy pocztówki z wakacji lub przyniesieniu do świetlicy wydrukowanego zdjęcia z miejsca, w którym dzieci spędziły wakacje.

 

 

Każda pocztówka, bądź zdjęcie ma zawierać informację o miejscu, które przedstawia  oraz dane uczestnika konkursu tj. imię i nazwisko, klasa.

Prace należy przynosić do 8 września, do pani Eli Radeckiej

E. Radecka

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

SUPER PAMIĘĆ

Wyniki konkursu świetlicowego "Super Pamięć" - techniki obserwowane podczas zajęć w Klubie Zuzanna:


 

I MIEJSCE - Emilia Gocal kl. 2a,  Natalia Wiertalak kl. 2a
II MIEJSCE - Jagoda Jesionek kl. 2a
III MIEJSCE - Kamil Cywiński kl. 2b, Lenart Pascal kl. 2b

E. Radecka

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS - WIERSZOWANA LAURKA DLA MAMY

 

Dzieci z grupy świetlicowej wzięły udział w Międzyświetlicowym konkursie pt. „Wierszowana laurka dla Mamy”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 18 w Tychach. 23 maja laureaci konkursu odebrali nagrody oraz uczestniczyli w warsztatach, podczas których wykonali drobne upominki dla swoich mam.

 

 


3 miejsce Emilia Gocal 2 a
2 miejsce Maja Poźniak 2c, Nadia Chudzikowska 2c
1 miejsce Zuzanna Jesionek 1b

 

 

E. Radecka

ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY  - „ZIMA, ACH TO TY...”
 

Organizator konkursu:  Świetlica szkolna

 

Cele konkursu:


• rozwijanie wyobraźni uczniów oraz zdolności artystycznych,
• wyrabianie poczucia estetyki.
• uwrażliwienie na piękno otaczającego świata oraz zmiany zachodzące w przyrodzie

Zasady konkursu:


• Konkurs adresowany jest do uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej.
• Uczestnicy wykonują indywidualne prace plastyczne w formie płaskiej,
• Format pracy A3.
• Każda pr
aca konkursowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasa.
• Prace należy składać w świetlicy szkolnej - do środy tj. do 11.01.2017 r.
• Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
   oryginalność pracy, pomysłowość, estetyka, wiek.
• Praca nie spełniająca kryteriów nie będzie podlegała ocenie.
• Rozstrzygnięcie kon
kursu nastąpi 13.01.2017 r.
• Wszelkie pytania należy kierować do koordynatora konkursu: Elżbieta Radeckiej.

E. Radecka

 

ŚWIETLICOWY, DRUŻYNOWY KONKURS - „BEZPIECZNY NA DRODZE, W SZKOLE I W ŚWIETLICY”

 

Organizator konkursu:

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
 

Cele:
• propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnik ruchu drogowego
• popularyzowanie znajomości bezpiecznego zachowania się w szkole oraz obowiązujących w niej zasad
• utrwalenie znajomości zasad i regulaminu świetlicy szkolnej
• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej

 

Termin:
23.11.2016, środa; godzina 13.45-14.50

 

Zasady uczestnictwa:
• W konkursie biorą udział drużyny składające się z 3 osób, w tym 1 uczeń klasy I.
• Jeżeli w dniu konkursu drużyna będzie niekompletna (nie będzie któregoś z zawodników) nie weźmie udziału w konkursie.
• Uczestnicy zgłaszają się do konkursu wpisując się na dostępną w świetlicy listę. Termin zapisu poniedziałek - 21.11.2016.
• Konkurs zorganizowany jest w formie zmagań drużynowych.
• Przed wszystkimi drużynami zostaną postawione różnorodne zadania teoretyczne i praktyczne związane z bezpieczeństwem w świetlicy, w szkole i na drodze.
• Każde zadanie będzie oceniane punktowo.
• Zwycięstwo odniesie drużyna, która łącznie zdobędzie najwięcej punktów.

 

Wszelkie pytania kierować prosimy do pani Elżbiety Radeckiej.

E. Radecka

KONKURS „SUPER PAMIĘĆ”

 

11 października 2016 roku przeprowadzony został szkolny konkurs pt. „Super Pamięć”. Brały w nim udział dwuosobowe drużyny z klas I-III. Rozgrywki zostały przeprowadzone w następujących kategoriach: klasy I, klasy II, klasy III.

 


 

Uczestnicy konkursu siedzieli przy stolikach na przemian klasa a, b, c, d itd.

 


 

Przed rozpoczęciem rozgrywki losowo wybrana została osoba rozpoczynająca. Prowadzący wyjaśnił zasady gry "Pamięć".

 


 

Powyższe zdjęcia przedstawiają, jakie emocje i przeżycia towarzyszyły zabawie.

Zwycięzcami zostali:
 
Klasa I b – 12 punktów
Klasa III c – 10 punktów
Klasa II d i II b – 7 punktów

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz słodki drobiazg.
 

Organizatorzy konkursu:

Lucyna Malczewska, Ewa Pocięgiel, Elżbieta Radecka

 
„Piękna nasza Polska cała”
świetlicowy konkurs wiedzy o Polsce - część 2
MIASTA

Cele:
- wyszukiwanie informacji korzystając z różnych źródeł,
- poznanie różnych zabytków miast Polski ,
- rozwijanie spostrzegawczości,

 

Uczestnicy:
- uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej

 

Zasady konkursu:
- W świetlicy szkolnej znajduje się gazetka z mapą Polski
- Zadaniem uczestników konkursu jest:
• Rozpoznanie, jakie miasto przestawiają ilustracje umieszczone na mapie.
• Napisanie na kartce nazw tych miast.
• Podpisanie swoim imieniem i nazwiskiem kartki z odpowiedziami
• Wrzucenie kartki z odpowiedziami do pudełka do środy tj. 12.10. 2016r.

E.Krzyżanowska

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

 

22 września 2016 roku odbyło się ogłoszenie i wręczenie nagród zwycięzcom w konkursie pt. „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”.
 

Laureatami konkursu zostali:
 

 

I MIEJSCE - MATEUSZ RANIK KL 3B
II MIEJSCE - KAMIL CYWIŃSKI 2B
III MIEJSCE - NATALIA WIERTELAK 2A, EMILIA GOCAL 2A, WERONIKA BAGNECKA 2D

 

W konkursie brali udział również następujący uczniowie:
 

PASCAL LENART - 2B
OSCAR LENART - 2B
ZUZANNA JESIONEK - 1B.

                                                                          Elżbieta Radecka

Świetlicowy konkurs
pt. „Piękna nasza Polska cała”

Cele:
- poznanie różnych regionów i krajobrazów Polski
- wyszukiwanie informacji korzystając z różnych źródeł

 

Uczestnicy:
- uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej

 

Zasady konkursu:
- W świetlicy szkolnej znajduje się gazetka o Polsce.
- Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie na kartce odpowiedzi na pytanie:

Jakie regiony lub miasto przedstawiają
umieszczone na mapie ilustracje?

 

 

- Podpisane imieniem i nazwiskiem odpowiedzi wrzucamy do pudełka w świetlicy w terminie do 16 września 2016 roku.
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w świetlicy 22 września 2016 roku.

 

Koordynator konkursu: Elżbieta Radecka

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

ŚWIETLICOWY KONKURS SZACHOWY

 

        Od stycznia w świetlicy szkolnej prowadzone były zajęcia szachowe, których głównym celem było uczenie logicznego myślenia i popularyzowanie gry w szachy. Uczniowie klas młodszych chętnie uczyli się zasad gry i z końcem roku szkolnego 2015/16 mogli wziąć udział w konkursie szachowym zorganizowanym dla uczniów klas 1 – 3.

 

Rozgrywki odbywały się na trzech poziomach: klas pierwszych, drugich i trzecich. Eliminacje polegały na rozgrywaniu partii szachowych między zapisanymi uczniami danej klasy. Rozegranych zostało 37 partii szachowych w klasach pierwszych, 40 w drugich i 12 w trzecich. Finał konkursu, który miał miejsce w czerwcu 2016r. przebiegał następująco:


W środę 15  czerwca 2016 roku o godz. 9.00 w świetlicy szkolnej odbył się finał klas pierwszych między Kamilem Cywińskim, a Mikołajem Kulpeckim. Sędziowali Mateusz Grzybek i Jan Lewicki. Obie partie wygrał Kamil Cywiński.
Finał klas drugich odbył się 17 czerwca 2016 roku, w piątek o godz. 10.00 pomiędzy Patrykiem Ruteckim, a Oskarem Paruchem. Sędziował Mikołaj Dzienniak i Jan Lewicki. Obie partie wygrał Oskar Paruch.
tego samego dnia, w piątek o godz.9.00, finałową partię szachową rozegrali uczniowie klas trzecich: Tomasz Żak i Eryk Pakosz. Sędziowała Ania Słapińska i Jan Lewicki. Pierwsza partia zakończyła się patem, drugą wygrał Eryk Pakosz.

        Zarówno finał, jak i wszystkie rozgrywki były bardzo emocjonujące. Zamiast medali finaliści otrzymali koszulki z szachowym nadrukiem. Nagrodami dla każdego uczestnika były dyplomy i słodkości sponsorowane przez firmę Oblaty Śląskie. Dziękujemy!

Konkurs przygotowała p. Katarzyna Lewicka
 

Janina Labryga

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "BEZPIECZNE ZABAWY ZIMOWE"

 

11 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 22 w Tychach odbyło się rozstrzygnięcie  Międzyszkolnego konkursu plastycznego „Bezpieczne zabawy zimowe”.

 

Laureatami konkursu zostali:

 
Kategoria kl. 1
II miejsce Emilia Gocal kl. 1a
III miejsce Maja Poźniak kl. 1c
 

 
Kategoria kl. II
I miejsce Roksana Otwinowska kl. 2b
 

Dziewczynki wykonały swoje prace pod opieką nauczyciela świetlicy Elżbiety Radeckiej.
 

KONKURS pod hasłem" Bezpieczne zabawy na śniegu".

CELE:
-Propagowanie aktywnego stylu życia i wypoczynku.
-Umiejętność bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych.
-Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
-Wyrabianie poczucia estetyki.

UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej zapisanych do świetlicy szkolnej. Oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym.

TECHNIKA I FORMAT
Prace powinny być wykonane dowolną techniką malarską lub rysunkową w formacie A-4.

TERMIN WYKONANIA
Prace konkursowe należy składać w świetlicy szkolnej do 8.02.2016r.

KRYTERIA Przy ocenie prac konkursowych brana pod uwagę będzie zgodność z tematyką, twórcza pomysłowość i estetyka wykonania. Praca nie spełniająca kryteriów nie będzie podlegała ocenie.

NAGRODY
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.02.2016r.

Koordynator: K.Lamęcka

Rozstrzygnięcie Świetlicowego konkursu plastycznego
„Najpiękniejsza maska karnawałowa”

29 stycznia 2016 roku, podczas balu maskowego rozstrzygnięty został świetlicowy konkurs plastyczny na maskę karnawałową.

Uczniowie wyróżnieni w konkursie:

 

 

  Amelka Bujnowicz - kl. 1d

  Aleksandra Chudzik - kl. 2b

  Aleksander Gocal - kl. 1a

  Alicja Malik - kl 2b

  Emilka Oleska - kl 2c

  Roksana Otwinowska  - kl. 2b

  Szymon Ratka - kl.3a

E. Radecka

 

 

 

Świetlicowy konkurs plastyczny
„Najpiękniejsza maska karnawałowa”

Organizator konkursu: Świetlica w Zespole Szkół nr 9 w Tychach
 

Cele konkursu:

  • rozwijanie wyobraźni, kreatywności dzieci
  • prezentacja plastycznej pracy dzieci.
     

Zasady uczestnictwa:

  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej.
  • Dzieci wykonują samodzielnie, według własnego pomysłu maskę.
  • Maski oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  oryginalność, pomysłowość, samodzielność wykonania, estetyka.
  • Maski tradycyjnie będą „biletem wstępu” na Maskowy Bal Karnawałowy.
  • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas balu karnawałowego w świetlicy.

Pytania proszę kierować do Elżbiety Radeckiej

 
 
Wyniki świetlicowego, drużynowego konkursu
„Bezpieczny na drodze, w szkole i w świetlicy”
 
2 października 2015 roku odbył się drużynowy konkurs pt. Świetlicowy, drużynowy konkurs „Bezpieczny na drodze, w szkole i w świetlicy”.
W konkursie wzięło udział 11 trzyosobowych drużyn.
 
Zwycięzcami zostali:
I miejsce: Bartek M. kl. 4b, Kamil S. kl. 1c, Filip S. kl. 3a
II miejsce: Wanessa B. kl. 2c, Nikodem B. kl. 1d, Wiktoria M. kl. 3b
III miejsce:   Weronika J. kl. 1d, Ania S. kl. 3b, Zuzia P. kl. 3b
 
 
E.Radecka
 
Szkolny konkurs plastyczny
 „Urodzinowy tort dla Misia”

 

 

Cele konkursu:
• rozwijanie twórczej wyobraźni ucznia, oraz zdolności artystycznych,
• prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej.

 

 
Zasady konkursu:
1. Uczestnicy konkursu wykonują indywidualną pracę plastyczną dowolnymi technikami, dowolnego formatu- przestrzenne lub płaskie.
    (Prace wykonane grupowo nie będą brane pod uwagę).
2. Każda praca konkursowa powinna zawierać: Imię i nazwisko autora, wiekklasa
3. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
    oryginalność pracy, pomysłowość, estetyka, wiek (klasy I - III)

 

Termin dostarczenia prac do świetlicy szkolnej : do 20.11.2015r.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 25.11.2015r. o godz. 13:45 w świetlicy szkolnej.

Koordynator konkursu: Katarzyna Lamęcka

 
Całoroczny
konkurs grzeczności
„Wzorowy Świetlik”

 

Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej przez cały rok „zbierają” serduszka. Za dobre, właściwe zachowanie, udział w zajęciach, pomoc innym itd. mogą otrzymać czerwone serduszko. Za zachowanie niewłaściwe, niegodne naśladowania otrzymują czarne serduszko.

 

Efekt zachowania się dzieci w świetlicy można zobaczyć na tablicy.

Każdego miesiąca wyłoniony zostanie „Super Świetlik Miesiąca.

Pod koniec roku podliczymy serduszka i uczniowie wymienią je na nagrody.

Ilość serduszek czerwonych – ilość serduszek czarnych= ilość serduszek do wymiany w sklepiku.

 

Szczegółowe wyniki konkursu zostały zamieszczone w zakładce SUPER ŚWIETLIK

 

E. Radecka

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×