Jesteś tutaj:

AKCJE SZKOLNE

W naszej szkole od wielu lat prowadzone są liczne akcje charytatywne i ekologiczne. Na stałe, w naszym szkolnym kalendarzu zagościły:

"UŚMIECH DZIECKA" Obydwie akcje zostały zainicjowane przez panią Aleksandrę Hryniewiecką i wspierane przez panią Iwonę Szczepanek. Ich zasadniczym celem jest niesienie radości dzieciom przebywającym na długotrwałym leczeniu szpitalnym oraz wspieranie maloletnich ofiar wypadków drogowych. 
"MIŚ RATOWNIK"
"MIEDZIAKI NA RUMAKI"

Ogólnoszkolna akcja prowadzona przez panią Ilonę Sokołowską, która wspomaga działania ludzi zajmujących się ratowaniem zwierząt przed śmiercią, leczenie ich w razie choroby oraz utrzymywaniem w schronisku dla zwierząt.

Szczególnie intensywnie współpracujemy z "Przystanią Ocalenie" z siedzibą w Ćwiklicach koło Pszczyny.

  "PODZIELMY SIĘ"   To akcja koordynowana przez panie: Annę Mądry, Urszulę Pełkę i Annę Pustelnik ma za zadanie rozbudzić w dzieciach gotowość niesienia pomocy osobom potrzebującym oraz kształtować umiejetność dzielenia się z drugą osobą tym, co posiadamy i możemy podarować gorzej uposażonym.
"W DOBRYN TTON-ie BYĆ ANIOŁEM" zainicjowana i prowadzona przez panią Elwirę Pasternak, uczy nas wszystich współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, pomaga zrozumieć ich świat oraz krzewi, tak bliską nam ideę integracji.
"CHOINKA NADZIEI" to ogólnopolska, świąteczna i społeczna akcja przebiegająca pod patronatem Fundacji Ekologicznej Arka promująca wolontariat dzieci i młodzieży w domach pomocy społecznej. Jej celem jest kształtowanie u młodego pokolenia szlachetnych i otwartych postaw. Zainicjowana przez panią Ilonę Sokołowską, koordynowana przez panią Elwirę Pasternak.
"SZLACHETNA PACZKA" to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, propagowany przez Stowarzyszenie WIOSNA  realizowany w każdym roku na przełomie listopada i grudnia. Nasza szkoła uczestniczy  w tej akcji dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli, uczniów  na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia. Wybrana przez nas osoba (samotna i schorowana)  otrzymuje paczki odpowiadające jej potrzebom, a często również marzeniom. Oprócz rzeczy materialnych (produkty spożywcze,   z chemii gospodarczej i ubrania) , ta osoba  otrzymuje również sygnał, że nie jest sama, i że ma wsparcie wśród całej, naszej  społeczności szkolnej. Pomysłodawcami uczestnictwa w tej akcji były panie: Bernadeta Blaumann  i Maria Siersiecka.
"WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA" W roku szkolnym 2010/2011 zapoczątkowaliśmy współpracę z Polskim Komitetem Narodowym Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF. "WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA" - to ogólnopolski projekt UNICEF`u, którego celem jest: kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne, zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone W ramach akcji uczniowie będą przygotowywali charytatywne szmaciane laleczki UNICEF.Laleczki te są niezwykłe, bo symbolizują pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Realizacją projektu w naszej szkole zajęły się: pani Ewelina Błaszczuk-Mol i pani Ewa Jezierska.
"ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH" to odbywająca się pod czujnym okiem pani Ilony Sokołowskiej akcja, mająca za zadanie wpoić uczestnikom projektu nawyk dbania o nasze środowisko naturalne, kształtować świadomośc ekologiczną i utrwalać pozytywne nawyki segregowania odpadów.
SRING ALIVE  Spring Alive zachęca dzieci z trzech kontynentów - Europy, Azji Środkowej i Afryki – do obserwacji razem ze swoimi nauczycielami i rodzinami corocznych powrotów dymówki, bociana białego, kukułki, jerzyka i żołny.

Rejestrując się na swoje pierwsze obserwacje tych ptasich wędrowców, uczestnicy projektu  tworzą aktualną mapę podejmowanej przez nie wędrówki, a tym samym mapę postępów wiosny.

Każdego roku wiosna rozpoczyna się w cieplejszych rejonach kilkoma rozproszonymi obserwacjami, które na mapie Spring Alive zaznaczone są jasnopomarańczowymi plamami.

W ciągu następnych kilku miesięcy, w miarę przybywania ilości obserwacji, kolor rozprzestrzenia się na mapie, staje się ciemniejszy, by ostatecznie, na terenie wszystkich krajów, na których znajdują się tereny lęgowe tych ptaków, osiągnąć pełną czerwień.

Tworzenie mapy jest jednym z istotnych elementów projektu. Spring Alive przewiduje także szereg wydarzeń i akcji, które angażują dzieci, młodzież oraz szeroki krąg innych odbiorców w inne działania, często bardzo proste, służące ochronie ptaków wędrownych. Wszystkie działania będą realizowane pod czujnym okiem pani Pauliny Cuber.

Z KUJAWSKIM POMAGAMY PSZCZOŁOM Celem programu  jest  zmiana postaw społeczeństwa i promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody, a w szczególności ochrony pszczół, których znaczenie dla człowieka i środowiska naturalnego jest niesamowicie ważne.
W  programie stworzymy grupę przyjaciół pszczół, dowiemy się jak stworzyć balkon-ogród przyjazny pszczołom i wirtualnie pobawimy się w architektów dla naszych małych przyjaciół :). Koordynatorem projektu jest pani Paulina Cuber.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×