Jesteś tutaj:

INFORMACJE

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - SP40

Szanowni Państwo. W załączniku - po lewej stronie  - przedstawiamy listę ucznów przyjętych do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach w roku szkolnym 2020/2021 w ramach rekrutacji uzupełniającej.

 

DZIEŃ DZIECKA

Wszystkim naszym uczniom z okazji Dnia Dziecka życzymy
Samych dobrych chwil spędzonych w gronie rodziny,
Wiele radości, dużo słońca i domowego ciepła,
Samych miłych niespodzianek, ciekawych przygód,
Niech czas zabawy i beztroski trwa bez końca,
A wasze dzieciństwo niech jest najlepsze i trwa jak najdłużej.

                                                                                                                              Nauczyciele

 

 

PROCEDURY - KONSULTACJE, REWALIDACJA

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 40  z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Ziętka w Tychach w stanie zagrożenia epidemicznego podczas organizacji zajęć dla uczniów w formie konsultacji oraz rewalidacji indywidualnej.

 

PROCEDURY - OPIEKA NAD UCZNIAMI KLAS 1-3

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania  Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach  w stanie zagrożenia epidemicznego podczas organizacji zajęć dla uczniów klas 1-3.

 

URUCHAMIANIE ZAJĘĆ W SP-40

Szanowni Państwo.


Po dogłębnej analizie przepisów dotyczących stopniowego przywracania funkcjonalności szkół i placówek, w związku z bardzo późnym terminem opublikowania stosownych rozporządzeń, nie pozwalającym na właściwe przygotowanie się szkół do uruchomienia, dopiero od 1 czerwca 2020 roku placówka jest w stanie uruchomić niektóre zajęcia dla uczniów i to na wniosek obojga rodziców/opiekunów.

 

Będą to:

1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki dla klas 1-3.
2. Zajęcia rewalidacyjne i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniami.
3. Konsultacje dla ósmoklasistów przed egzaminem.
4. Konsultacje dla uczniów klas 4-7.


Zajęcia, z uwagi na nasilony wzrost zachorowań w regionie będą miały ograniczony charakter, będą podlegać obostrzeniom i reżimowi sanitarnemu zawartemu w wytycznych MEN GIS i MZ oraz w procedurach, które niebawem pojawią się na naszych stronach internetowych i w dzienniku elektronicznym.


Należy się z nimi zapoznać i po podjęciu ostatecznej decyzji o posłaniu dziecka wypełnić wnioski o uruchomienie zajęć, następnie przesłać jego skan lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły/woźniówce do 25 maja do godz. 10.00

 

O podjętej decyzji należy poinformować wychowawcę klasy, który przekaże tę informację organizatorowi.

Zajęcia zdalne będą prowadzone przez nauczycieli nadal na tych samych zasadach.

 

WNIOSEK - REWALIDACJA 

WNIOSEK - ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE  Z ELEMENTAMI DYDAKTYKI - KLASY 1-3

WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE DZIECKU UDZIAŁU W KONSULTACJACH - KLASY 8

WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE DZIECKU UDZIAŁU W KONSULTACJACH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VII

W.Rerich

Wznowienie działalności oddziałów przedszkolnych

Wznowienie działalności oddziałów przedszkolnych  w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach po okresie zawieszenia zajęć.


Uruchomienie działalności oddziałów przedszkolnych  w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w  Tychach podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.


Uwzględniając rekomendacje MEN oraz wytyczne przeciwepidemiczne GIS w sytuacji zapobiegania i zwalczania COVID-19, przeliczając powierzchnię i możliwości kadrowe - oddział przedszkolny dysponuje maksymalnie 16 miejscami dla dzieci (liczba może ulec zmianie np. ze względu na zachorowania personelu lub inne sytuacje losowe).


Z dniem 25 maja 2020 r. obowiązuje w oddziałach przedszkolnych inna organizacja pracy: inny podział na grupy oraz przydzielenie opiekunów. Związane to jest z ograniczeniem stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, koniecznością połączenia rodzeństwa, zmniejszenia liczebności grup.
Jedna grupa licząca do 8 dzieci, będzie przebywać w wyznaczonej sali pod opieką przydzielonych, tych samych opiekunów. Grupowanie dzieci będzie uwzględniać zadeklarowany czas pobytu w przedszkolu.


Rodzice, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych w przedszkolu zobowiązani są do zapoznania z wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii, a także klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.


Rodzice, którzy deklarują konieczność opieki i zgłaszają dziecko na zajęcia opiekuńcze spełniając przy tym warunki zawarte we wniosku i procedurze, prosimy o wypełnienie wniosku oraz klauzuli, dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły (poniżej).


Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 40 w dniach 20.05.2020 r. - 21 maja 2020 r. w  godz. 9:00 - 13:00 lub drogą elektroniczną w postaci skanu wypełnionego i podpisanego przez Państwa wniosku o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii, równocześnie na adresy sp40@oswiata.tychy.pl oraz do wiadomości w.rerich@oswiata.tychy.pl.


Szczegółowych informacji nt. przyjętych procedur opieki nad dzieckiem w czasie epidemii udzielają nauczyciele przedszkola.

WNIOSEK O WZNOWIENIE OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ

Szanowni Państwo. Klikając ikonę po lewej stronie otrzymacie dostęp do dokumentu, który należy wypełnić w sytuacji, gdy zamierzacie posłać dziecko do oddziału przedszkolnego od 25 maja 2020 roku.

strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×