Jesteś tutaj:

REGULAMIN STOŁÓWKI

REGULAMIN STOŁÓWKI
Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi
im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach

 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów oraz pracowników szkoły.
 
2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
a) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne
b) uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS oraz inni sponsorzy
c) pracownicy szkoły, którzy opłacili posiłek
 
3. Posiłki wydawane są w godzinach od 11:30 do 13:00. Stołówka szkolna zapewnia posiłki w formie dwudaniowego obiadu.
 
4. Przed stołówką wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez szefową kuchni oraz intendenta.

5. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

6. Po spożyciu obiadu brudne naczynia oraz sztućce należy odnieść w wyznaczone miejsce.

7.  Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom, które nie spożywają posiłków.

8.Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty będzie przekazywana Rodzicowi na maila w terminie do 5 dnia następnego miesiąca poprzez indywidualne paski z wysokością opłat
Rodzic  zobowiązuje się do dokonania wpłaty do dnia 15 każdego następnego miesiąca, przelewem na nr. Konta:

Bank : PEKAO  SA
Nr konta : 83 1240 1330 1111 0010 7500 8452

W tym celu należy podpisać umowę o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej.
W tytule płatności należy wpisać : imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc żywieniowy.


9. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby ucznia, uczestnictwa w wycieczce klasowej lub z innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.

10. Nieobecność musi być zgłoszona w Sekretariacie lub u Intendenta osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 8:15 danego dnia (Tel: 32 219-66-58). Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
Informacje o wycieczkach i wyjściach szkolnych musi być zgłoszona minimum 3 dni wcześniej.
Ze względu na rozliczenia miesięczne, nie należy zgłaszać nieobecności w ostatnich dwóch dniach każdego miesiąca oraz w grudniu i w czerwcu w ostatnich dwóch tygodniach żywieniowych  (nieobecności te należy zgłaszać wcześniej)

11. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

12. Rezygnację z zadeklarowanego żywienia dziecka lub pracownika szkoły należy zgłosić do ostatniego dnia miesiąca w formie pisemnej albo telefonicznie u intendenta szkoły. W przypadku rezygnacji z obiadów i braku zgłoszenia, rodzic, pracownik szkoły  będzie pokrywał koszty przygotowanych a niewykorzystanych obiadów.

13. Powyższy regulamin obowiązuje od 1.09.2017 roku.

Edyta Świetlik - intendentka

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×