Jesteś tutaj:

PALMA PIERWSZEŃSTWA

REGULAMIN KONKURSU PALMA PIERWSZEŃSTWA

 

I. ZASADY OGÓLNE:

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.
2. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 4-8 i odbywa się od 1.11.2022r. do 21.06.2023r

 

II. CELE KONKURSU:

1. Motywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.
2. Promowanie zachowań zgodnych z obowiązującymi w szkole zasadami.
3. Motywowanie do nauki i pracy społecznej.
4. Wdrażanie zasad zdrowego współzawodnictwa.

 

III. FORMY REALIZACJI KONKURSU:

1. Konkurs ogólnoszkolny, obejmuje codzienną pracę szkoły w sferze edukacyjnej oraz  wychowawczej.
2. Regulamin konkursu oraz pisemne informacje dotyczące jego przebiegu będą udostępnione w gablocie informacyjnej, na stronie internetowej szkoły, u opiekunów SU oraz członków zespołu nauczycieli koordynujących.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości uczniów i nauczycieli na zakończenie I półrocza oraz na zakończenie  roku szkolnego.


IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i opracowaniem wyników rywalizacji klas czuwa zespół nauczycieli w składzie: Wojciech Rerich – dyrektor szkoły, Damian Urbańczyk, Agnieszka Brożek, Katarzyna Bielawska.
2. Wyniki konkursu zostaną opracowane na podstawie prowadzonej dokumentacji szkolnej oraz opinii nauczycieli.
3. Wybór najlepszej klasy nastąpi po zliczeniu zgromadzonych przez klasę punktów we wszystkich kategoriach.
4. Zwycięska klasa otrzyma, jako nagrodę dofinansowanie do wyjścia klasowego do kina lub na pizzę – do ustalenia z wychowawcą.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023.

 

 

PUNKTACJA W KONKURSIE O PALMĘ PIERWSZEŃSTWA

 

KRYTERIUM  

 PUNKTACJA  

Osiągnięcia w nauce:
średnia ocen na półrocze i zakończenie roku szkolnego.
Powyżej 4,5 - 10p.
4,01 - 4,5 - 8p.
3,51 - 4,0 - 6p.
3,25 - 3,5 - 4p.
3.0 - 3,49 - 2p.
Zachowanie:
średnia ocen zachowania uczniów na koniec semestru.
Powyżej 4,5 - 10p.
4,25 - 4,5 - 8p.
4,00 - 4,25 - 6p.
3,75 - 3,99 - 4p.
3.5 - 3,74 - 2p.
Frekwencja. 95 – 100 %  - 10p.
90 – 94,9 % -   8p.
85 – 89,9 %  -  6p.
80 – 84,9 %  -  4p.
75 – 79,9 % -   2p.
Zorganizowanie uroczystości dla całej społeczności szkolnej. Skala punktów 0 – 10p.
Kryteria:
- ogólne wrażenie artystyczne,
- oprawa plastyczna i muzyczna,
- zaangażowanie całej klasy,
- reklama i promocja imprezy.
Strój galowy -
obowiązujący podczas uroczystości szkolnych.
Liczba ucz. w strojach galowych
liczona procentowo:

95 – 100 %  - 10p.
90 – 94,9 % - 8p.
80 – 89,9 % - 6p.
70 – 79,9 % - 4p.
60 – 69,9 % - 2p.
Czytelnictwo. Liczba wypożyczonych książek podzielona przez liczbę uczniów:
0,51 - 1,0 - 2p.
1,01 - 1,5 - 4p.
1,51 - 2,0 - 6p.
2,01 - 2,5 - 8p.
2,51 - 3,0 - 10p.
Wystrój sal lekcyjnych
- gazetki z okazji świąt i rocznic państwowych.
Skala punktów 0 - 10
Kryteria:
- pomysłowość,
- wartość merytoryczna,
- estetyka wykonania.
Osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych                wraz z konkursami biblioteki szkolnej oraz zawodach sportowych.

- 3 pkt. dla klasy ucznia, który przeszedł do międzyszkolnego etapu konkursu/zawodów lub zajął miejsce na podium konkursu/zawodów szkolnych (jeżeli konkurs nie miał etapu międzyszkolnego),

- 5 pkt. dla klasy ucznia, który uzyskał miejsce na podium konkursu/zawodów międzyszkolnych, reprezentując szkołę

Punkty dyrektorskie.

Skala punktów 0 – 10


Udział w akcjach organizowanych przez szkołę oraz własne inicjatywy.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×