Jesteś tutaj:

KONKURSY 2019/2020

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY - MAMA, MATUSIA, MATEŃKA

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Miejskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży pod hasłem:  „Mama, Matusia, Mateńka”, organizowanym przez Klub Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.
Temat, tegorocznej XII edycji, to Moja Mama Czarodziejka. Konkurs miał charakter internetowy. Nasi uczniowie otrzymali nagrody, wyróżnienia oraz kwalifikacje do wystawy w dwóch kategoriach wiekowych: IV kat. 10 – 12 lat, V kat. 13-15 lat.

 

Prace nagrodzone:
Miłosz Rakoczy 5a, Łucja Kurbiel 6c, Natalia Waltar 7b, 

 

    

 

Prace wyróżnione:
Ewa Mozdyniewicz 7a, Zuzanna Podsiadły 7b

 

  
 

Prace, które uzyskały kwalifikacje do wystawy:
Nina Kubara 5b, Amelia Bujnowicz 5d, Jakub Wardęga 4a, Nataniel Dynak 6a

 

   

 

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych!

E.Pasternak

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY - ULUBIONA POSTAĆ Z BAŚNI ANDERSENA

 

Uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w konkursie fotograficznym pt.: „Ulubiona postać z  Baśni Andersena”. Organizatorem była Spółdzielnia Mieszkaniową „Oskard” w Tychach. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i wyróżnienia:


Nagroda: Julia Szewczyk (Calineczka), Weronika Matląg (Dziewczynka z zapałkami),

 

  

 

Kacper Orłowski (Latający Kufer), Natalia Waltar (Dziewczynka z zapałkami)

 

  
 

Wyróżnienie otrzymali: Michalina Kosma, Nataniel Dynak, Roksana Otwinowska, Karol Wadera.

 

   

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

       

 

E.Pasternak
 

 

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 
"ANIOŁ NA SZCZĘŚCIE"

     

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach 

Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni uczniów oraz zdolności artystycznych
- prezentacja i popularyzacja ekspresji plastycznej wśród uczniów

Zasady konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.
• Uczestnicy konkursu wykonują indywidualne prace plastyczne związane z tematem w formie płaskiej lub przestrzennej, techniką dowolną (prace wykonane z plasteliny nie będą brały udziału w konkursie).
• Każda praca konkursowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, klasę.
• Prace będą oceniane według następujących kryteriów: oryginalność pracy, pomysłowość, estetyka, wiek (klasy I- IV, klasy V-VIII).
• Termin dostarczenia prac do pani Elwiry Pasternak i pani Eweliny Błaszczuk do 5.12.2019r.
• Wyniki konkursu ogłoszone będą do 11.12.2019r.
• Wszystkie anioły zostaną przekazane na szkolny kiermasz świąteczny.
• Zgłoszenie prac do konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem autora jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich oraz pracy na rzecz Organizatora.

Zapraszamy!!!

E. Pasternak

 

KONKURS POWIATOWY - WIELKIE RELIGIE ŚWIATA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W  TYCHACH 
ZAPRASZA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KONKURSU POWIATOWEGO WIELKIE RELIGIE ŚWIATA   

 

Regulamin konkursu 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 6-8
Termin: 18.03.2020 r. godz. 9.30
Miejsce: SP-40  Tychy, ul. Zgrzebnioka 45
Każda szkoła może zgłosić jedną drużynę (dwuosobową).

 

Zakres tematyczny:
Chrześcijaństwo (w szczególności prawosławie i religie protestanckie)
Judaizm
Islam
Hinduizm
Buddyzm

Uczestnicy konkursu przygotowują także multimedialna prezentację (ok. 3 minut) na temat: Odłamy chrześcijaństwa - podobieństwa i różnice

 

Literatura do konkursu:

Myrtle Langlej: Religie świata
Podręczniki historii do klasy piątej i szóstej - nowa podstawa programowa

Jury będzie przyznawało punkty za pytania konkursowe i przygotowaną prezentację. Ostateczny wynik będzie sumą tych punktów.


Zgłoszenia z podaniem nazwy szkoły prosimy kierować do 13 marca 2020 r. telefonicznie, mailem lub faksem na adres:

43-100 Tychy, ul. Zgrzebnioka 45
tel./faks  32 219 66 58; kom. 513 032 847

Organizatorzy: mgr Danuta Stoch, mgr Bartosz Łukasik

 

 

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY - NATURA WOKÓŁ NAS

 

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie  fotograficznym - Natura wokół nas

I Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej.

 

II Cele konkursu:
- rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do obcowania z przyrodą,
- zachęcenie uczniów do fotografowania otaczającego nas świata,
- uwrażliwianie na piękno przyrody,
- zaprezentowanie prac  na wystawie pokonkursowej,
- rozwijanie kreatywności i talentów.

III Zadania:
- należy przygotować plakat, na którym zostanie umieszczone zdjęcie przedstawiające obiekt przyrodniczy: rośliny lub zwierzęta oraz napisane hasło propagujące ochronę przyrody
w języku polskim i angielskim,
- format pracy -  arkusz papieru formatu  A4,
- na odwrocie strony powinna być dołączona metryczka.

 

IV Grupy wiekowe:
- uczniowie klas I – IV,
- uczniowie klas V – VIII.

 

V Nagrody:
- laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca – gwarantowane nagrody rzeczowe i dyplomy,
- nagrody rzeczowe i dyplomy otrzymają również autorzy prac wyróżnionych.

 

VI Komisja:
Prace będą ocenione przez komisję składająca się z nauczycieli: plastyki, przyrody oraz anglistów.


 

VII Kryteria oceny:

- zgodność z tematem,- poprawność językowa,
- walory artystyczne.

 

VIII Przebieg konkursu:

1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
3. Do konkursu należy zgłaszać prace samodzielnie wykonane przez ucznia, oryginalne, wcześniej niepublikowane i niezgłaszane w  innych konkursach.
4. Uczeń może zgłosić tylko jedną pracę. 
5. Pracę należy dostarczyć do pani Agnieszki Szczęsnej lub pani Elwiry Pasternak do  25.11.2019r. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o oryginalności i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych autorów w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i publikowania w materiałach dotyczących konkursu oraz do nieodpłatnego wykorzystania samych prac.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zgłoszonych prac (strona internetowa oraz facebook). Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora i nie będą oddawane. Trzy najwyżej ocenione prace zostaną zaprezentowane na kolejnym spotkaniu Erasmus+ w Bułgarii.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.
9. Rozstrzygnięcie nastąpi 29.11.2019r. Informacja o wynikach konkursu będzie dostępna na stronie internetowej SP 40 w Tychach (sp40tychy.pl)
11. Osoby do kontaktu: Elwira Pasternak, Agnieszka Szczęsna

 

A. Szczęsna

KONKURS TABLICZKI MNOŻENIA

 

4.10.2019 roku - z okazji IX Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia - w SP-40 w Tychach odbył się pierwszy międzyszkolny konkurs o tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia. Udział wzięło w nim 5 tyskich szkół SP 17, 36, 37, 40 i ZSP nr 1. Rywalizacja była bardzo wyrównana, a o zwycięstwie SP-17 nad gospodarzami zdecydowało zaledwie 0,289 sekundy. Trzecie, ostatnie miejsce nagradzane Certyfikatem Mistrza Tabliczki Mnożenia przypadło SP 36.

Indywidualnie tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia zdobył uczeń SP-40 Patryk Cempa, a tytuły wicemistrzów uczniowie SP-17 Michał Kozłowski i Norbert Tomaszewski.

 

 

Czas oczekiwania na oficjalne ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie nagród i dyplomów upłynął uczestnikom przy rozwiązywaniu matematycznych szarad i rebusów. Godzinne zmagania matematyczne wszyscy uczestnicy zakończyli w dobrych nastrojach z obietnicą rewanżu już za rok. Zapraszamy do zabawy również pozostałe szkoły, będzie możliwość zmierzenia się z tegorocznymi mistrzami i doskonała okazja wspólnego celebrowania Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

Adam Czech

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×