Jesteś tutaj:

KONKURSY 2016/2017

 

 

  REJONOWY KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS 1 – 3


CELE KONKURSU
• Doskonalenie umiejętności cichego i głośnego czytania ze zrozumieniem
• Kształtowanie wrażliwości estetycznej przez kontakt z twórczością dla dzieci
• Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
• Wdrażanie uczniów do autoprezentacji w warunkach konkursowych

 

MIEJSCE
•  Zespół Szkół nr 9 w Tychach - biblioteka Szkoły Podstawowej nr 40

 

TERMIN REALIZACJI

Etap szkolny
• Klasy trzecie: godz. 8.30 – 9.30, 14.06.2017r. 
•  Klasy drugie: godz. 9.30 – 10.30, 8.06.2017r. 
• Klasy pierwsze: godz. 10.30 – 11.30, 8.06.2017r. 

 

Etap rejonowy

12.06.2017r. od godz. 9.00 do 12.00

 

UCZESTNICY
• Uczniowie klas I-III
• Każda klasa w etapie szkolnym może zgłosić trzech uczestników

• Każda szkoła - w etapie rejonowym - może zgłosić dwóch uczestników.
• Zgłoszenia należy kierować na adres: e-mail: j.labryga.zs9@poczta.fm 

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE SZKOLNYM
• Każdy uczestnik konkursu przygotowuje tekst do prezentacji otrzymany od organizatora. Czas prezentacji ok. 1min.
• Uczestnicy przynoszą pióro i kredki.

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE REJONOWYM
• Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jeden wybrany tekst do prezentacji, otrzymany od organizatora
, czas prezentacji – 1 min.
• Uczestnicy przynoszą przygotowany tekst do czytania oraz przybory do pisania.
• Opiekunowie dostarczają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka (załącznik nr 3).

 

KRYTERIA OCENY
• Poprawność

• Wyrazistość
• Płynność (technika czytania)
• Interpretacja przygotowanego tekstu
•  Zrozumienie czytanego tekstu

 

ORGANIZATORZY KONKURSU
• Janina Labryga
• Halina Stanisławska
• Urszula Pełka

 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
• Przygotowanie tekstów do czytania z czasopism dziecięcych oraz kart pracy do cichego czytania ze zrozumieniem
• Przygotowanie pomieszczenia
• Przygotowanie dyplomów
• Zakup nagród dla uczestników

 

PRZEWIDYWANE NAGRODY
• Dyplomy dla każdego uczestnika
• Nagrody książkowe dla laureatów
 
Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 22 czerwca 2017r.

J. Labryga

VII edycja REJONOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
Małgorzata Musierowicz – Jeżycjada - NOELKA

 

     


 Cele konkursu:
• Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.
• Sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem na poziomie semantycznym oraz zapamiętywania faktów.
• Popularyzacja wartościowej literatury dla  młodzieży.


Regulamin konkursu:
• W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie z klas 4-6 szkoły podstawowej.
• Szkołę reprezentują 3 osoby (zachęcamy do przeprowadzenia szkolnych eliminacji konkursu).
• Wszystkich uczestników konkursu obowiązuje znajomość lektury „Noelka”oraz biografii autorki (załącznik nr 1 poszerzony o informacje zawarte na stronie internetowe j )
• Jedną z konkurencji jest upieczenie (w domu lub w szkole) pierniczków na choinkę. Przepis znajduje się w załączniku nr 2 – źródło: M. Musierowicz „Łasuch literacki”.
15 sztuk należy przynieść w dniu konkursu (pierniczki upieczone i udekorowane wg przepisu).

 

Przykładowe zadania, z którymi będą się zmagać uczniowie:
a) rozwiązywanie testów  dotyczących przeczytanej pozycji literackiej i biografii autorki – bez informacji o nagrodach i odznaczeniach,
b) rozpoznawanie bohatera po opisie,
c) wyjaśnianie mądrości życiowych wypowiadanych przez różne postacie,
d) łączenie bohaterów w pary,
e) wyjaśnienie znaczenia tytułu,
f) praca z planem miasta (dzielnica Jeżyce),
g) przedstawienie w formie scenicznej wylosowanego fragmentu powieści.

 

• Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, laureaci dodatkowo nagrody książkowe, natomiast opiekunowie - podziękowania.
• Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 3) należy przesłać  do 28 kwietnia 2017 roku na adres  mailowy: h. stanislawska@poczta. fm
• Wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczniów (załącznik nr 4), dostarczona w dniu konkursu.
• Przewidziano kolejne edycje konkursu w latach następnych.

 

TERMIN:  11 maja 2017 r. godzina 9.00
MIEJSCE:  Miejskie Centrum Kultury w Tychach , ul. Bohaterów  Warszawy 26
ORGANIZATOR: Miejskie Centrum Kultury i Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Zespole Szkół nr 9 w Tychach, ul Zgrzebnioka 45. Telefon: 32 219 66 58.

 

W związku z ograniczonymi możliwościami lokalowymi o uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. W KONKURSIE WEŹMIE UDZIAŁ MAKSYMALNIE 11 DRUŻYN.

 

Organizatorzy: Halina Stanisławska, Ewa Gembka i Anna Mądry.

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI KOCHAM CIĘ POLSKO

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim pod hasłem Kocham Cię Polsko.
 

Terminarz:
- Zgłoszenie uczestników -16 kwietnia 2018 Librusem do pani Ilony Sokołowskiej
- dzień konkursu- 27kwietnia 2018 g. 8.00-9.50 sala teatralna

Cele:
- kształtowanie uczuć patriotycznych
- upowszechnianie polskiej poezji patriotycznej
- nauka zdrowej rywalizacji

Zasady:
- każda klasa typuje trzech uczestników
- każdy uczestnik przygotowuje recytację jednego wiersza na temat - Kocham Cię Polsko
- wiersz dla uczestnika wyszukuje i proponuje nauczyciel
- ocenie nie podlega gestykulacja, kostium czy rekwizyt
- uczniowie rywalizują ze sobą w kategoriach: klasa 1. klasa 2, klasa 3.
- zwycięzca każdej z kategorii będzie reprezentował naszą szkolę na konkursie międzyszkolnym - 10 maja 2018 rokuw SP nr 18 w Tychach
- nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja w składzie :
   pani Anna Mądry, pani Halina Stanisławska, pani Iza Rudol

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału, tym bardziej, że treści patriotyczne należą do priorytetów w programie wychowawczym.

I. Sokołowska

TURNIEJ O PALMĘ PIERWSZEŃSTWA
 

Regulamin
Konkurs będzie trwał od 1 października 2016r. do 31 maja 2017r.
 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV –VI Szkoły Podstawowej nr 40

Konkurs ten służyć ma:
- idei pobudzania świadomego uczestnictwa społeczności uczniowskiej w życiu szkoły;
- integracji wszystkich uczniów i wzmacniania poczucia współodpowiedzialności za atrakcyjność szkoły;
- uczeniu pasji społecznikowskiej i aktywności społecznej;
- kształtowaniu umiejętności pracy grupowej i współdziałania;
- zachęcaniu uczniów do pracy nad sobą;
- stworzeniu warunków do efektywnej nauki i stymulowania rozwoju ucznia.

W konkursie biorą udział zespoły klasowe, które rywalizują ze sobą w kilku dyscyplinach, czego efektem jest zdobywanie punktów za:

 

 

Zespoły klasowe rywalizują o PALMĘ PIERWSZEŃSTWA, która jest tytułem honorowym i rodzajem nagrody przechodniej, przyznawanej na koniec roku szkolnego przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 9. Jednokrotna wygrana daje klasie prócz tytułu honorowego, wpis do kroniki szkolnej, prawo do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu zgody na organizację wycieczek np. zagranicznych, prawa do organizacji klasowej dyskoteki lub innych temu podobnych form. Przewidziana jest również drobna, słodka nagroda – niespodzianka.

Wygranie konkursu trzykrotnie przez trzy kolejne lata uprawnia do otrzymania nagrody specjalnej dyrektora szkoły ufundowanej w porozumieniu z Radą Rodziców szkoły.

E. Zubelewicz

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×