1. Zadbaj o dobrą atmosferę przed rozpoczęciem nauki i odrabianiem lekcji.
Ważne jest, aby rodzic zachował ,,zimną krew ‘’, gdy dziecko buntuje się i odwleka moment rozpoczęcia pracy. Unikać awantury, odczekać  aż emocje opadną, po czym wyjaśnić istotę obowiązku szkolnego oraz odwołać się do ustalonych zasad.  Dzięki temu minimalizujemy  u dziecka ryzyko kojarzenia nauki i odrabiania zdań  z napięciem i stresem.

 

2. Kładź nacisk na wytrwałość , chwal dziecko za prawdziwy wysiłek i upór.

 

3. Podkreślaj sukcesy zamiast braków.
Jeśli dziecko ma trudności, zachęć je by np. na lodówce pojawiła się kartka ,, co już umiem’’- codziennie przed snem zapisz na niej to, czego się dziecko już nauczyło – nawet jeśli będą to tylko dwie daty lub cztery słówka czy jedna definicja. Zwróć uwagę dziecka, jak szybko kartka  zapełniła się, o ile stało się mądrzejsze przez te kilka dni.

 

4. Rodzicu wspieraj dziecko.
Pomoc powinna polegać na sprawdzeniu czy dziecko rozumie treść polecenia, czy właściwie zabrało się do zadania. Zamiast dawać gotowe podpowiedzi należy ukierunkować pracę dziecka poprzez zadawanie pytań i nakłanianie do samodzielnego myślenia. Dobrze gdy rodzic czuwa nad czasem pracy i koncentracją dziecka, motywując je, wyznaczając ramy czasowe, dzieląc zadania na etapy. Natomiast rodzic siedzący  z dzieckiem przy lekcjach zwalnia je częściowo od odpowiedzialności za swój obowiązek.

 

5. Samodzilność i odpowiedzialność ucznia.

Dziecko będzie bardziej zmotywowane do pracy i poczuje się za nie odpowiedzialne, gdy będzie samo mogło decydować o niektórych związanych z nim aspektach np. wybierając przedmiot lub zadanie od którego chciałoby zacząć.

 

6. Mądrze motywuj.
W procesie szkolnego uczenia się motywacja odgrywa ważną rolę. Jest siłą pobudzającą do nauki, zdobywania wiedzy. Ważne  dla dziecka jest uznanie rodziców, pochwała. Stosujemy pochwałę opisową tzn. nie mówimy wprost: jesteś grzeczny, mądry a opisujemy co widzimy, co czujemy np. Michał jak wchodzę do domu i widzę, że odrabiasz zadanie jestem z Ciebie dumna.