Jesteś tutaj:

INFORMACJE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Informujemy, iż rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 odbędzie się w poniedziałek – 2 września 2019 roku według poniższego harmonogramu: 

 

Oddziały przedszkolne o godzinie 8.00 - spotykają się z wychowawcami w przydzielonych salach. 

 

 

Klasy 1 Szkoły Podstawowej:

8.30 - Msza św. w Kościele św. M. Kolbe - oś Z1
11.30 - Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w sali teatralnej.
12.00 - Spotkanie organizacyjne wychowawców klas z uczniami w przydzielonych salach lekcyjnych.

 

Klasy 2-4 Szkoły Podstawowej:

8.30 - Msza św. w Kościele św. M. Kolbe - oś Z1
9.30 - Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 - amfiteatr szkoły
10.00 - Spotkanie organizacyjne wychowawców klas z uczniami w przydzielonych salach lekcyjnych. 

 

Klasy 5-8 Szkoły Podstawowej

8.30 - Msza św. w Kościele św. M. Kolbe - oś Z1
10.30 - Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/20 - amfiteatr szkoły
11.00 - Spotkanie organizacyjne wychowawców klas z uczniami w przydzielonych salach lekcyjnych

 

ZEBRANIE RODZICÓW PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach serdecznie zaprasza rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które rozpoczną edukację w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020,  na spotkanie informacyjne, które odbędzie się                                                                                                                                                                                                                                           

17 czerwca 2019 roku (poniedziałek)  o godz. 17.00 w sali nr 31

 

Informacje w sprawie strajku

nadzwyczajną sytuacją jaka może nastąpić (biorąc pod uwagę bardzo wysoki stopień poparcia strajku oraz wynik referendum) i brakiem możliwości wcześniejszego ustalenia ostatecznej liczby strajkujących nauczycieli, 8 kwietnia wszystkie zajęcia w szkołach podstawowych i przedszkolach, będą ODWOŁANE (na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych). Bardzo proszę o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji i pozostawienie dzieci w domach oraz zapewnienie im opieki we własnym zakresie. W szkołach ponadpodstawowych lekcje nie odbędą się, natomiast decyzję o organizacji dodatkowych zajęć dla młodzieży podejmie dyrektor danej szkoły w zależności od możliwości kadrowych.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2). Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów. Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno?wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.


Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie. Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
 

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).


1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

Dzień Otwarty - SP-40

Serdecznie zapraszamy na zajęcia otwarte
dzieci sześcioletnie - z rocznika 2013 - wraz z rodzicami.
dzieci siedmioletnie - z rocznika 2012 - wraz z rodzicami.

27 marca 2019 roku  w godzinach 17.00 – 19.00 w godzinach:

 

W programie spotkania:

  • Powitanie wszystkich zebranych - świetlica szkolna.
  • Zajęcia plastyczne - sala nr 4.
  • Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej - sala nr 5.
  • Zajęcia informatyczne -  pracownia komputerowa.
  • Gry i zabawy ruchowe - świetlica szkolna oraz strefa zabawy.
  • Zajęcia sportowe - sala gimnastyczna.
  • Zajęcia kulinarne - pracownia kulinarna.

?

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Informujemy, iż rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły - w bieżącym roku szkolnym - będą odbywały się w dniach od 13 do 15 marca 2019 (środa-czwartek-piątek). Dla dzieci z klas 1-5 szkoły podstawowej nauki zostaną zorganizowane w godzinach od 10.45 do 12.15, natomiast dla uczniów klas 6-8 oraz 3 GIM w godzinach: 9.00 -10.30. Uczniowie będą uczestniczyli w rekolekcjach w ramach określonego na dany dzień planu lekcji. 

B.Cabrera-Ziobro

AKCJA - PODZIELMY SIĘ

Pragniemy poinformować, że w naszej szkole rozpoczynamy akcję  charytatywną  „Podzielmy się". Wystarczy jedna paczka od każdej klasy, a w paczce mogą być:  AKCJA TRWAĆ BĘDZIE od  6.12.2018 r.  do  18.12.2018 roku. Paczki zostaną przekazane rodzinom za pośrednictwem zespołu charytatywnego parafii p.w. św. Maksymiliana w Tychach.

Organizatorzy: U. Pełka, A. Pustelnik, M. Siersiecka, L. Kałamała, J. Szarowicz, I. Stolarska, ks. M. Wilk.

ŚWIĄTECZNA AKCJA PODARUNKOWA

„ŚWIĄTECZNA AKCJA  PODARUNKOWA”

 

W Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach prowadzona jest świąteczna  akcja podarunkowa dla MIESZKAŃCÓW DOMU OPIEKI ŚWIĘTEJ ANNY W TYCHACH. Podarunkiem mogą być kartki bożonarodzeniowe i ozdoby świąteczne wykonane przez uczniów i rodziców. 

Akcja trwać będzie  od 6 do 19 grudnia 2018 roku.

Kartki przynosimy do sali nr 4.

Celem akcji jest inspirowanie dzieci do aktywnej pomocy innym, rozwijanie empatii i zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji.

 Organizatorzy akcji: Urszula Pełka, Ilona Stolarska

AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW - 2018

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 19.09.-28.09.2018 roku na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

 

Więcej informacji o przeprowadzeniu akcji znajduje się w linku poniżej:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/akcja-szczepienia-lisow-wolno-zyjacych-2018/

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 Informujemy, iż uroczyste rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 odbędzie się w poniedziałek – 3 września 2018 roku według poniższego harmonogramu:

 

Oddziały przedszkolne o 8.00 - spotykają się z wychowawcami w przydzielonych salach.

 

Klasy 1 Szkoły Podstawowej:
8.30 - Msza św. w Kościele św. M. Kolbe - oś Z1
11.30 - Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w sali teatralnej.
12.00 - Spotkanie organizacyjne wychowawców klas z uczniami w przydzielonych salach lekcyjnych.

 

Klasy 2-6 Szkoły Podstawowej:
8.30 - Msza św. w Kościele św. M. Kolbe - oś Z1
9.45 - Spotkanie uczniów z wychowawcami w przydzielonych salach lekcyjnych
9.50 - Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 - amfiteatr szkoły
10.30 - Spotkanie organizacyjne wychowawców klas z uczniami w przydzielonych salach lekcyjnych.

 

Klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej oraz 3 klasy Gimnazjum:
8.30 - Msza św. w Kościele św. M. Kolbe - oś Z1
10.45 - Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 - amfiteatr szkoły
11.10 - Spotkanie organizacyjne wychowawców klas z uczniami w przydzielonych salach lekcyjnych

 

strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×